Kształcą pokolenia ogrodników

Kształcą pokolenia ogrodników

Jubileusz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

12 października był dla CKZiU niezwykłym dniem. Społeczność placówki świętowała jubileusz 45-lecia istnienia szkoły ogrodniczej w Nowej Wsi, a także Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej.

Z czcią o twórcach
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Nowej Wsi. Część oficjalna obchodów jubileuszu i Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w sali gimnastycznej Centrum.
W święcie nie mogło zabraknąć byłych dyrektorów szkoły ogrodniczej w Nowej Wsi – Otolii Świątkowskiej, Krystyny Gregorczyk, Jacka Domańskiego, oraz Danuty Borowiec.
Wszystkich zgromadzonych gości powitała Anna Dacka – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Zwracając się do zebranych w sali gości, podkreśliła nieocenioną rolę pamięci w życiu każdego człowieka, pozwalającej na dojrzałe spojrzenie w przeszłość i docenienie minionych wydarzeń oraz poznanych osób. Wyrazem szacunku dla osób tworzących historię szkoły w Nowej Wsi było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicami upamiętniającymi Eligiusza Gajewskiego i Tomasza Nocznickiego. Inne, wybitne postaci i wydarzenia z minionych czterdziestu pięciu lat istnienia szkoły, przypomniane zostały w prezentacji multimedialnej o historii szkoły. Symbolicznym pomostem pomiędzy przeszłością a teraźniejszością było uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, zobowiązujących się szanować tradycję, której częścią stali się podczas piątkowej uroczystości.
Serdeczne życzenia dla uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły z okazji jubileuszu i Dnia Edukacji Narodowej złożyli zabierający głos goście. W przemówieniach zwracali uwagę na znaczenie edukacji w kształtowaniu kolejnych pokoleń Polaków, a w kontekście historii lokalnej – kolejnych pokoleń ogrodników i sadowników, rzetelnie i właściwie przygotowanych do zawodu dzięki kształceniu w Nowej Wsi. Szczególne słowa uznania skierowano pod adresem nauczycieli. Wyróżniający się pedagodzy oraz pracownicy obsługi i administracji uhonorowani zostali nagrodami, wręczonymi przez dyrektor Annę Dackę. Serdeczne podziękowania za wspieranie szkoły w zakresie realizacji różnych zadań pozadydaktycznych, w tym pomoc w organizacji jubileuszu, otrzymały lokalne instytucje i firmy.
W części artystycznej zaprezentowano oryginalny program artystyczny „Wspomnienia zatrzymane w kadrze”, nawiązujący do historii szkoły ogrodniczej w Nowej Wsi i przeżyć kolejnych pokoleń tutaj uczących się. Uroczystość uświetnił występ Katarzyny Bochyńskiej-Wojdył z towarzyszeniem Karola Sionka. Artystka dysponująca najrzadziej spotykanym głosem kobiecym, sopranem spinto, zaprezentowała wiązankę pieśni żołnierskich i patriotycznych, arie operetkowe, piosenki popularne.
Zakończeniem jubileuszu 45-lecia szkoły i Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej było nastrojowe spotkanie w szkolnej stołówce. Emerytowani nauczyciele i pracownicy z rozrzewnieniem wspominali lata spędzone w szkole w Nowej Wsi, ale także podziwiali jej obecne oblicze i perfekcyjne przygotowanie uroczystości.

Kuźnia pokoleń ogrodników
Początki sadownictwa na ziemi grójeckiej związane są z dwiema kobietami: Anną, ostatnią księżną mazowiecką z rodziny Piastów (XV w.) i królową Boną (XVI w.).
One nadawały ogrody i znaczne połacie ziemi pod, jak byśmy to dziś nazwali, uprawę ogrodniczą. Sprawę urzędowo przypieczętował król Stefan Batory, który dyplomem swym datowanym 12 sierpnia 1578 r. zatwierdził, między innymi mieszczanom grójeckim i goszczyńskim, prawo posiadania ogrodów.
W połowie lat 60-tych władze lokalne i oświatowe oraz społeczność rolna powiatu grójeckiego podjęły starania o powołanie placówki kształcącej i przygotowującej młodzież do zawodu rolnika ogrodnika o specjalności sadowniczej.
Projekt budowy placówki został opracowany w latach 1965-1966. Budowa przyszłej kuźni ogrodników rozpoczęła się rok później, a zaangażowane były w nią aż trzy przedsiębiorstwa z Grójca, Góry Kalwarii i Pruszkowa. Obiekt do użytku oddano 31 lipca 1973r., a internat 15 września. Pierwszym dyrektorem Technikum Ogrodniczego w Nowej Wsi został Janusz Frydrykiewicz. Pierwszy rok nauki rozpoczęło 347 uczniów w czterech klasach Technikum Ogrodniczego 3-letniego, w trzech klasach pierwszych Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej oraz w jednej klasie drugiej przejętej z Jasieńca. Ze względu na specyfikę szkoły ważne miejsce w procesie nauczania miała i ma praktyka. Początkowo zajęcia praktyczne odbywały się w Rolnym Zakładzie Doświadczalnym w Krobowie, potem na miejscu w Nowej Wsi w Gospodarstwie Doświadczalnym Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach.  We wrześniu 1978 r. nastąpiła zmiana nazwy szkoły, a tym samym jej struktury organizacyjnej. Placówka rozpoczęła funkcjonowanie  jako Zespół Szkół Ogrodniczych, w skład którego wchodziła szkoła nowowiejska i  siedem filii kształcących kadry dla rolnictwa w Błędowie, Brzózie, Chynowie, Magnuszewie, Mogielnicy, Górkach koło Promnej i w Stromcu.
Z okazji jubileuszu dziesięciolecia istnienia szkoły placówka otrzymała patrona. Wybór padł na sławnego syna ziemi grójeckiej, Tomasza Nocznickiego.
W 1997 r. placówka zmieniła swój status. Teraz jest to Zespół Szkół Ogrodniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi. Od tej chwili placówka nie tylko kształci tutejszą młodzież na ogrodników, ale również młodych ludzi z całej Polski, którzy odbywają tutaj praktyki.
W przeciągu 45 lat szkołę ukończyło ok. 4000 uczniów. Wśród absolwentów placówki są m.in.: Mirosław Maliszewski poseł na Sejm RP, Leszek Przybytniak radny sejmiku województwa mazowieckiego, Tadeusz Zakrzewski wójt Chynowa, Remigiusz Matyjas, regionalista, Krzysztof Ambroziak, Michał Pruś - radni powiatu grójeckiego. 

EM/Red.


Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja