Erasmus + w CKZiU

Erasmus + w CKZiU

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi mieli po raz pierwszy okazję uczestniczyć w programie „Erasmus+” – sektor „Kształcenie i szkolenia zawodowe”. W poniedziałek, 22 października 2018 r., dokonano uroczystego podsumowania pobytu nowowiejskiej młodzieży na zagranicznych praktykach.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” był realizowany w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” i był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, realizując projekt ze środków PO WER dofinansowała projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie „Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe”, który w CKZiU w Nowej Wsi realizowany był po raz pierwszy w ubiegłym roku szkolnym. Udział w nim wzięło 20 uczniów – po pięć osób, kształcących się w czterech zawodach: technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik ogrodnik oraz technik spedytor. Ekonomiści i spedytorzy wyjechali do Irlandii, a ogrodnicy i architekci krajobrazu praktyki spędzili we Włoszech. Praktyki zagraniczne odbywały się w terminie 21 kwietnia – 20 maja 2018 r.
Uroczyste podsumowanie projektu z udziałem uczniów, odbyło się 22 października (poniedziałek) w sali konferencyjnej CKZiU. Swoją obecnością placówkę zaszczycili w tym dniu przedstawiciele Stowarzyszenia Semper Avanti – współorganizatora realizacji projektu: pan Marcin Skocz - prezes stowarzyszenia oraz pani Anna Paprocka Pańko - wiceprezes zarządu i jednocześnie koordynator projektu, pan Wiesław Czerwiński - radny powiatu grójeckiego, pani Danuta Borowiec - sprawująca bezpośredni nadzór nad realizacją projektu, a także uczniowie Technikum im. Tomasza Nocznickiego w CKZiU w Nowej Wsi wraz z nauczycielami. Najważniejszymi gośćmi byli jednak uczestnicy projektu, którzy mieli za zadanie dokonać podsumowania i ewaluacji swego pobytu na stażu zagranicznym.
Po powitaniu gości, dyrektor szkoły Anna Dacka poprosiła młodzież, która ma już za sobą wyjazd w ramach projektu, o zaprezentowanie swoich doświadczeń, zarówno zawodowych jak i osobistych po realizacji stażu. Uczniowie przedstawili je w formie prezentacji, w których zawarli zdjęcia oraz filmy z pobytu we Włoszech i Irlandii, opowiedzieli o warunkach pracy i zamieszkania w poszczególnych krajach. Obecnym na sali w pewnym stopniu przybliżyło to, jak wygląda miesięczny wyjazd na praktyki zagraniczne. Zarówno uczestnicy wyjazdu do Irlandii, jak i do Włoch, zgodnie stwierdzili, że program „Erasmus+” dał im bardzo wiele: pomógł w otworzeniu się na świat, przełamaniu bariery językowej, zdobyciu nowych doświadczeń zawodowych, a także pozwolił na poznanie kultury innych krajów europejskich. Udział w projekcie dodał im także pewności siebie, wpłynął na ich wysoką samoocenę, pozwolił usamodzielnić się. Wszyscy uczniowie stwierdzili, że z chęcią ponownie wzięliby udział w programie.
Po pełnych wspomnień, uśmiechu i wrażeń prezentacji uczniów, głos zabrała pani Anna Paprocka Pańko, która wyraziła radość z powodu pozytywnej oceny młodzieży udziału w projekcie. Podziękowała również za owocną współpracę byłej dyrektor CKZiU, pani Danucie Borowiec, która bezpośrednio nadzorowała realizację tego projektu. Radny powiatu grójeckiego, pan Wiesław Czerwiński, pogratulował młodzieży udanego wyjazdu i życzył, aby wyniosła z udziału w projekcie jak najwięcej i by doświadczenia, zdobyte podczas praktyk zaprocentowały w ich przyszłej karierze zawodowej.
Na zakończenie spotkania, pani dyrektor Anna Dacka przypomniała wszystkim zgromadzonym, że w bieżącym roku szkolnym będzie realizowany kolejny projekt w ramach programu „Erasmus+”. Wyraziła nadzieję, że tak pozytywne wrażenia uczniów z poprzedniej edycji, zachęcą nowych potencjalnych uczestników do przystąpienia do procesu rekrutacji do projektu w tym roku szkolnym. Wyjazd – tym razem do Irlandii i Hiszpanii – będzie miał miejsce na wiosnę 2019 roku, a rekrutacja rozpocznie się już wkrótce.
Paulina Kopczyńska, Ewa Malowaniec

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja