Gmina Warka usatysfakcjonowana decyzjami PKP PLK S.A.

Gmina Warka usatysfakcjonowana decyzjami PKP PLK S.A.

Z ogromną satysfakcją informujemy, że długotrwałe starania burmistrza Warki dotyczące rozszerzenia projektu modernizacji linii kolejowej nr 8 Warszawa-Radom zakończyły się wielkim sukcesem.

W kwietniu 2020 r. na posiedzeniu Zarządu PKP PLK S.A zapadła decyzja o realizacji dodatkowych zadań w Warce. Poza ujętym w projekcie wiaduktem drogowym przy ul. Lotników, PLK zrealizuje budowę bardzo ważnego dla sprawnego funkcjonowania miasta, drugiego wiaduktu w ciągu ul. Grójeckiej. Bezkolizyjne skrzyżowanie zastąpi przejazd kolejowo-drogowy. Zwiększy to nie tylko bezpieczeństwo ruchu pociągów, ale bardzo usprawni komunikację drogową w mieście. Realizacja budowy drugiego wiaduktu umożliwi w przyszłości samorządowi Warki podjęcie działań związanych z wyprowadzeniem  ciężkiego transportu z centrum miasta. Wartość tego dodatkowego zadania to ponad 24 mln. złotych.
Ponadto zarząd i kierownictwo PKP PLK S.A. pozytywnie zareagowały na wielokrotne pisma i prośby samorządu o powstaniu dodatkowej stacji kolejowej w Warce. W odpowiedzi na liczne monity samorządu związane z potrzebami mieszkańców, kolej wybuduje nowy przystanek Warka-Miasto. Usytuowany on będzie pomiędzy ulicami Lotników i Nowakowskiego. Poprawi to w znacznym stopniu dostęp do kolei i ułatwi codzienne podróże do szkoły i pracy. Na nowym przystanku będą dwa jednokrawędziowe perony o długości 200 metrów. Przewidziano ławki, wiaty, gabloty informacyjne oraz nowoczesne ledowe oświetlenie. Będą windy z peronów na nowy wiadukt, pochylnie oraz ścieżki prowadzące dla osób niewidomych. Dostęp do obiektu będzie zapewniony od ul. Lotników i ul. Nowakowskiego. Wartość tego zadania to ponad 13 mln. zł.
Szybka kolej i znacznie skrócony czas dojazdu do stolicy to ogromny impuls rozwojowy dla Warki. Wzrośnie zainteresowanie naszym miastem jako miejscem stałego zamieszkania, dlatego tak ważny jest łatwy dostęp do kolei i poprawa bezpieczeństwa w ruchu miejskim.
Wiadukt drogowy i przystanek Warka Miasto PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zrealizują dzięki podpisanemu w kwietniu aneksowi do umowy „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F). Wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska wymagane pozwolenia. Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. Udostępnienie pasażerom nowego przystanku zaplanowano na 2021 rok. Drugi wiadukt będzie gotowy w drugiej połowie 2022 roku.
Budowa nowego wiaduktu oraz przystanku Warka Miasto nie wpłynie na termin zakończenia  robót na linii z Warszawy do Radomia. Utrzymane jest dobre tempo prac. W Warce poza dodatkowymi obiektami zmodernizowane będą perony na istniejącej stacji oraz wybudowane zostanie przejście podziemne, które umożliwi bezpieczne dojście pasażerom do chodnika przy ul. Grójeckiej. W celu usprawnienia ruchu drogowego na skrzyżowaniach i bezpiecznego wjazdu na wiadukt przy ul. Bielańskiej zaprojektowano rozwiązania drogowe obejmujące budowę dwóch rond jedno na skrzyżowaniu ul. Bielańskiej z ul. Nowakowskiego, drugie u zbiegu ul. Wójtowskiej i ul. Nowy Zjazd.  Zakończenie wszystkich prac pomiędzy Czachówkiem i Warką przewidywane jest w IV kwartale 2020 roku, a pomiędzy Warką i Radomiem w II połowie 2021 roku. Wówczas, skróci się czas podróży ze stolicy na południe Mazowsza, pociągi pasażerskie z Warszawy do Radomia pojadą z prędkością 160 km/h, a towarowe z prędkością 120 km/h. Wartość umów zawartych na przebudowę odcinków Czachówek – Warka oraz Warka – Radom to ponad 645 mln zł. Inwestycja w 85% jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Serdecznie dziękujemy Zarządowi i dyrekcji PKP PLK za zrozumienie potrzeb naszych mieszkańców zgłaszanych przez samorząd. Wierzymy, że dobra współpraca Urzędu Gminy Warka i PKP PLK zaowocuje sprawną terminową realizacją inwestycji.
Urząd Miejski w Warce

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja