piątek, 27 listopad 2020
Planujemy termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Jeszcze w tym roku z własnych środków planujemy dokończyć termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu polegającą na ociepleniu dwóch ścian zewnętrznych i wymianie kilku okien.

Korzystając z możliwości ubiegania się o dofinansowanie  na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w dniu 30 października b.r. złożyliśmy wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie. Pozyskane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przeznaczone zostanie na ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien, wymianę źródła ciepła oraz instalację c.o. i c.w.u. Na potrzeby wniosku o dofinansowanie konieczne było wykonanie audytu energetycznego dla budynku Ośrodka Zdrowia, na podstawie którego określono koszty wykonania termomodernizacji na kwotę 237,5 tys. zł., z czego dofinansowanie to 153 tys. zł.

UG Goszczyn

Planujemy termomodernizację budynków użyteczności publicznej
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów