poniedziałek, 30 listopad 2020
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goszczyn

Koniec roku to okres wytężonych prac inwestycyjnych w każdym samorządzie. Pogoda pozwala na realizację wielu inwestycji z zakresu oświetlenia dróg i placów na terenie gminy. W ostatnim czasie w ramach zapytania ofertowego Gmina Goszczyn dokonała modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 22.10.2020 r. na kwotę brutto 155.000,00 zł. Inwestycja polegała na wymianie opraw oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na oprawy typu LED. Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż 325 sztuk opraw oświetleniowych typu LED, uruchomienie zamontowanego oświetlenia, sprawdzenie poprawności działania, wykonanie pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej, utylizacja zdemontowanych opraw oświetleniowych. Zadaniem Wykonawcy była również dostawa i montaż 27 szt. zegarów astronomicznych. Protokół odbioru końcowego i przekazanie do eksploatacji obiektu nastąpił w dniu 27.10.2020r.
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego poprawiła widoczność, a tym samym bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Dzięki wymianie oświetlenia Gmina zaoszczędzi środki w budżecie a zużycie energii elektrycznej zostanie zredukowane.
Jeszcze w tym roku planowana jest rozbudowa istniejącej linii oświetleniowych na kolejnych odcinkach.

UG Goszczyn


Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goszczyn
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów