piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Archidiecezja Warszawska ogłosiła zmiany dotyczące wikariuszy (w tym neoprezbiterów). W dekanacie mogielnickim nastąpi zmiana wikariusza w parafii pw. św. Michała Archanioła w Goszczynie. Swoją posługę w parafii z końcem czerwca zakończy ks. Zbigniew Żurek, który został mianowany wikariuszem parafii Świętej Trójcy w Chynowie, w dekanacie czerskim. Zastąpi go ks. Paweł Placek – dotychczasowy wikariusz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie, w dekanacie ursuskim.

Red.