piątek, 04 grudzień 2020
Inwestycje drogowe gminy Grójec

Gmina Grójec realizuje kolejne etapy zaplanowanych inwestycji drogowych. W ostatnim czasie zakończono inwestycje na drogach Głuchów-Podole oraz 1654W Kociszew-Mięsy. Kolejne dwa zadania przebiegają zgodnie z planowanym harmonogramem.

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654W Kociszew - Mięsy na odcinku 440 mb.
Inwestycja została zrealizowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Grójcu. Środki gminy Grójec to 93 000,00 zł. Środki Powiatu Grójeckiego – 62 000,00 zł. Łączny koszt: 155 000,00 zł.2.  Budowa drogi gminnej Głuchów- Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie – zadanie zrealizował wykonawca „ZYKO-DRÓG” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 3, 26-600 Radom.
Łączny koszt prac wyniósł 504 999,60 zł brutto. Środki pozyskano z „Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.”3. Kolejny etap ul. Batalionów Chłopskich
W trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, wybrano ofertę wykonawcy „ZYKO-DRÓG” spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 3, 26-600 Radom. Dodatkowo, dzięki bardzo dobrej  współpracy z „PGE Dystrybucja S.A Rejon Energetyczny Grójec”,  dokonano wymiany słupów (na koszt PGE), które stały w środku chodnika.
Umowa na wykonanie robót z wykonawcą została podpisana w dniu 29 września 2020 r. Koszt realizacji: 1 491 405,52 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony na dzień 30 listopada 2020 r. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków gminy Grójec.


4. II etap budowy ul. Relaksowej w Grójcu połączony z budową odcinka ul. Bokserskiej – w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania wybrano ofertę wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Asfaltowej 2 , 05-604 Jasieniec. Umowa na wykonanie robót z wykonawcą została podpisana w dniu 18 września 2020 r. Koszt realizacji przedmiotu umowy wynosi:
- 674 355,50 zł brutto – budowa ul. Relaksowej w Grójcu II etap
- 222 785,89 zł brutto – budowa ul. Bokserskiej
Termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony na dzień 30 listopada 2020 r.

Inwestycje drogowe gminy Grójec
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów