sobota, 05 grudzień 2020
Wspieramy strażaków

Dzięki niedawno pozyskanej dotacji oraz wsparciu ze strony gminy Jasieniec, kolejny nowoczesny sprzęt trafia do strażaków. Tym razem do Ochotniczej Straży Pożarnej w Gośniewicach.

Dofinansowanie, zdobyte przez OSP, wspólnie z gminą, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umożliwiło jednostce zakup:
–pompy szlamowej,
–dwóch prądownic,
–ponad 20 szt. węży pożarniczych.
Wartość sprzętu to 20 tys. zł, z czego wparcie finansowe uzyskane z WFOŚiGW wynosi 15 tys. zł, a dotacja, udzielona dodatkowo, ze środków gminy: 5 tys. zł. Nowo zakupiony sprzęt specjalistyczny podniesie z pewnością sprawność działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Gośniewicach w czasie akcji ratowniczych, co przełoży się na skuteczniej udzielaną pomoc, a tym samym wzrost bezpieczeństwa mieszkańców.
Szymon Woźniak

Wspieramy strażaków
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów