piątek, 27 listopad 2020
Ćwiczenia jednostek OSP

Dnia 07.08.2020 w miejscowości Dziarnów odbyły się ćwiczenia, w których wzięły udział 4 jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Mogielnica: OSP Dziarnów, OSP Borowe, OSP Miechowice i OSP Kozietuły.

Ćwiczenia prowadzone były pod nadzorem Komendy Powiatowej PSP w Grójcu. Mimo panującego upału udało się osiągnąć zamierzone cele. W czasie podsumowania ćwiczeń swoje uznanie dla strażaków ochotników wyrazili Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica dr Sławomir Chmielewski, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP Władysław Piątkowski oraz Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, który również przekazał sprzęt dla jednostek biorących udział w ćwiczeniach. Od strony technicznej przebieg ćwiczeń ocenili Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. mgr. inż. Marcin Błoński oraz dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP Grójec st. kpt. Grzegorz Michalski.

Ćwiczenia jednostek OSP
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów