czwartek, 30 marzec 2023
Oficjalne otwarcie wyremontowanych pomieszczeń w szkole w Ciechlinie

Ostatnie pół roku dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie minęło nie tylko pod znakiem zdalnej nauki i rozważaniem nad możliwością powrotu dzieci do stacjonarnego nauczania, ale przede wszystkim był to czas przeprowadzania remontów w budynku szkoły.

Na potrzeby nowopowstającego punktu przedszkolnego zostały zaadoptowane i wyremontowane pomieszczenia na parterze szkoły. Oddział przedszkolny zyskał salę do zabawy, salę do nauki, łazienkę oraz zaplecze socjalne.  Pracom remontowym poddane zostały pomieszczenia po byłym punkcie przedszkolnym, które ostatecznie zaadaptowane zostały na salę lekcyjną, korytarz, pokój nauczycielski gabinet dyrektora i łazienkę.  Odnowiono również pozostałe sale lekcyjne, wykonano nowe posadzki, odmalowano ściany, zakupiono szafki dla uczniów, odmalowano korytarz.  Wymieniono oświetlenie na lampy ledowe.
Wszystkie te prace zostały przeprowadzone dzięki środkom z budżetu gminy Pniewy (pomieszczenia Oddziału Przedszkolnego), funduszom sołeckim wsi Cychry, Daszew, Józefów, Przykory i Wiatrowiec, środkom z balów i imprez charytatywnych, organizowanych przez Radę Rodziców. Ogromny wkład bezinteresownej i nieodpłatnej pomocy wnieśli rodzice uczniów i mieszkańcy okolicznych wsi, wykonując wiele prac własnym sprzętem i środkami.
Oficjalne otwarcie zakończonych prac nastąpiło 21 września 2020r. Wzięli w nim udział proboszcz parafii w Jeziórce ks. Wojciech Kołakowski, wójt gminy Pniewy Ireneusz Szymczak, przewodniczący rady gminy Pniewy Grzegorz Sowiński, dyrektor PSP w Ciechlinie Wojciech Ziółko, radni gminy Pniewy, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy Pniewy, przewodnicząca Rady Rodziców przy szkole w Ciechlinie Alicja Wojtczak,  przedstawiciele Rady Rodziców przy PSP w Ciechlinie, sołtysi wsi Cychry, Daszew, Józefów, Przykory, Wiatrowiec, Ginetówka i Ciechlin, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Wilczorudzie oraz przedstawiciele OSP w Wilczorudzie i OSP w Ciechlinie.
Wójt gminy Pniewy Ireneusz Szymczak składa podziękowania dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom, Radzie Rodziców oraz wszystkim Przyjaciołom Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciechlinie za pomoc i trud włożony w przeprowadzenie remontu szkoły.

Justyna Płodzik
UG Pniewy

Oficjalne otwarcie wyremontowanych pomieszczeń w szkole w Ciechlinie
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów