piątek, 04 grudzień 2020
Wsparcie Marszałka Województwa  Mazowieckiego dla Zespołu Szkół w Warce

W ubiegłym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego udzielił  powiatowi  blisko 100 tys. dotacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce. W tym roku samorząd wojewódzki przyznał dla tej szkoły kolejne środki pieniężne- tym razem na polepszenie zaplecza dydaktycznego do nauki zdalnej.  

Powiat Grójecki w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.
Wartość całego projektu wynosi
34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł. W  związku z realizacją programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Zespół Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakietu oprogramowania wspierającego naukę zdalną. Dzięki dofinansowaniu nauczyciele i uczniowie objęci zostaną wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego.

Wsparcie Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Zespołu Szkół w Warce
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów