wtorek, 29 listopad 2022
UCZNIOWIE TECHNIKUM IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO  W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ NA STAŻU ZAGRANICZNYM

16 lipca po trzech tygodniach pobytu we włoskim Rimini do Polski wróciła 27- osobowa grupa uczniów Technikum im. Stanisława Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. W stażu realizowanym w ramach projektu Erasmus + udział wzięli uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk.

Celem projektu „Nowomiejski specjalista na europejskim rynku pracy’’ było podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych, a przez to zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy uczniów i absolwentów. Dzięki pracy w zakładach pracy młodzież miała możliwość zgłębiania nowej wiedzy, a co ważniejsze, obcowania z nową technologią. Uczniowie zwiększyli swoje kompetencje cyfrowe.
Ale nie samą pracą człowiek żyje. Ważnym elementem wyjazdu było obcowanie z nowo poznaną kulturą. Oprócz zajęć przygotowawczych z języka i kultury włoskiej, każdego dnia uczniowie dowiadywali się czegoś nowego. W ramach przygotowania kulturowego instytucja przyjmująca zorganizowała uczestnikom stażu wycieczkę do Wenecji. Tam uczniowie zapoznali się z historią miasta i zwiedzili najciekawsze zabytki.
W ramach stażu uczniowie mieli zagwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, kieszonkowe. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w zajęciach przygotowujących do stażu obejmujące przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe oraz zajęcia z doradcą zawodowym. Uczestnicy stażu otrzymali także niezbędne pomoce dydaktyczne. Każdy z uczestników projektu otrzymał certyfikat Europass Mobilność, dzięki któremu po skończeniu szkoły będą mogli podjąć pracę w zagranicznych przedsiębiorstwach. Uczniowie otrzymali także certyfikat potwierdzający umiejętności językowe.
Wsparcie finansowe dało również Szkołom ZDZ w Nowym Mieście nad Pilicą okazję do wyrównywania szans edukacyjnych swoich uczniów, objęcia pomocą młodzieży ze wsi i małych miejscowości, z poszanowaniem zasad równouprawnienia dla wszystkich potencjalnych uczestników stażu. Realizacja projektu Erasmus + sprzyja nie tylko rozwojowi Technikum im. Stanisława Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą przez zwiększenie atrakcyjność na lokalnym rynku edukacyjnym, ale daje większe szanse na znalezienie miejsc pracy przez uczestników praktyk. Realizacja takiego projektu służy również wymianie doświadczenia zawodowego nauczycieli, zwiększa potencjał i mobilność szkoły.

UCZNIOWIE TECHNIKUM IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ NA STAŻU ZAGRANICZNYM
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów