poniedziałek, 15 kwiecień 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Szkolne koło Caritas jest organizacją dziecięcą i młodzieżową, której podstawowym celem jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej szkoły. Poprzez swoją działalność SKC mają uwrażliwiać młode pokolenie na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia.  {Play}

Działalność w SKC uczy i wychowuje, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb innych i bezinteresownego dzielenia się. Uczy umiejętności współpracy i odpowiedzialności społecznej, rozwija inicjatywę, pozwala rozwijać swoje umiejętności i realizować pomysły. Wolontariusze poprzez swoją postawę kształtują wrażliwość na potrzeby innych, uczą miłości bliźniego, akceptacji, zrozumienia, poszanowania, wpływają na zmiany postaw.
Szkolne Koło Caritas działające przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy zrzesza pod egidą opiekunów p. M. Koperskiej, p. Lidii Kosatki, p. K. Koperskiej, p. A. Woźnicy, uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej i I-IV liceum ogólnokształcącego oraz I klasy szkoły branżowej. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2023- 2024 wolontariusze skupili swoją uwagę na przygotowanie bożonarodzeniowej akcji. W ten szczególny,  magiczny czas potrafią dzielić  się dobrocią, nieść nadzieję i wiarę w drugiego człowieka.
15 grudnia 2023 r. w naszej szkole odbyła się Kawiarenka Świętego Mikołaja przygotowana przez Szkolne Koło Caritas. Wolontariusze wraz z rodzicami, opiekunami przygotowali ciasta, tosty i przeróżne słodkości. Dochód ze sprzedaży domowych wypieków został przeznaczony na wsparcie akcji „Dar Serca’’, której celem było niesienie pomocy najbardziej potrzebującym kolegom. Akcja polegała na zbiórce artykułów szkolnych, spożywczych, odzieży, słodyczy, książek, zabawek, kosmetyków. W ciągu kilku tygodni „puste miejsce pod choinką ‘’ zapełniło się darami  od wielu wrażliwych serc. Wolontariusze wraz z opiekunami przygotowali 50 paczek i  przekazali je dzieciom i młodzieży, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
Dziękujemy serdecznie wszystkim tym, którzy nie pozostali obojętni i wsparli akcję „Dar serca’’ ! Dziękujemy p. dyrektor Małgorzacie Tabor i p. dyrektor Aldonie  Omen–Wrzesińskiej oraz Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu podjętych przedsięwzięć a przede wszystkim za uśmiech, wyrozumiałość, ciepłe słowo i dobre, wielkie serca.  {Play}

Dziękujemy wszystkim Rodzicom uczniów ZSO w Mogielnicy - ludziom dobrej woli- za  dostarczone wypieki, za dary, bez których akcja bożonarodzeniowa nie sprawiłaby tyle radości tak wielu. 
Pamiętajmy, dobro zawsze powraca!