piątek, 22 wrzesień 2023
Powiat Grójecki

W związku z niesprawiedliwą, nieuzasadnioną i krzywdzącą wypowiedzią posła Marka Suskiego przedstawioną w audycji Radia Zet z dn. 20.08.2023 r. dot. niewłaściwego zarządzania Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Grójcu (PCM) przez Powiat Grójecki oraz Zarząd Szpitala wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec przekazywania nieprawdziwych i nierzetelnych informacji.

Powiat Grójecki

Za nami uroczyste wydarzenie - Dożynki Powiatu Grójeckiego. Tegoroczne Święto Plonów obchodzone było 3 września w Lewiczynie. Mszę Świętą celebrował Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski.

Powiat Grójecki

Powiat Grójecki w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Dzięki niemu Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce otrzymało wsparcie finansowe na zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Powiat Grójecki

Po odbytym stażu i zdanym egzaminie uzyskali awans.

Powiat Grójecki

Powiat Grójecki z sukcesem zrealizował dwie ważne inwestycje drogowe współfinansowane z Gminą Grójec. Na Alei Niepodległości w Grójcu, oprócz nowego asfaltu powstał chodnik, ścieżka rowerowa oraz miejsca parkingowe, co znacznie poprawiło komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.