czwartek, 30 marzec 2023
Powiat Grójecki

W ostatnim czasie dużo się mówi o planowanym przebiegu 12 wariantów linii kolejowych CPK przez teren Powiatu Grójeckiego. Sprawa budzi wiele kontrowersji i obaw wśród naszych mieszkańców, dlatego też władze naszego powiatu zdecydowały się zgłębić temat i wypracować stanowisko w tej sprawie.

Powiat Grójecki

W grudniu ubiegłego roku Rada Powiatu Grójeckiego uchwaliła budżet na 2023 rok. Zgodnie z przyjętym planem i po wprowadzeniu drobnych zmian, wydatki na inwestycje drogowe w tym roku wyniosą ponad 26 mln zł.  Środki te zostaną przeznaczone na inwestycje w każdej gminie powiatu grójeckiego.

Powiat Grójecki

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą.

Powiat Grójecki

W miniony czwartek 16 marca odbyło się przekazanie pojazdów ratowniczych oraz sprzętu dla jednostek PSP i OSP z powiatu grójeckiego oraz powiatu białobrzeskiego.  Przekazanie miało miejsce przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach.

Powiat Grójecki

Inwestycje w infrastrukturę drogową, to priorytet dla obecnej Rady i Zarządu Powiatu. W ciągu ostatnich 4 lat udało się wyremontować 112 km dróg! W lutym br. Starosta Grójecki, Wicestarosta i Skarbnik podpisali 2 umowy na realizację czterech inwestycji drogowych w gminach: Chynów, Belsk Duży, Błędów i Nowe Miasto nad Pilicą.