piątek, 04 grudzień 2020
Powiat Grójecki

Trwają prace nad projektem budżetu na rok 2021. Zgodnie z prognozą dochody w przyszłym roku wyniosą 117 588 093,00 zł, a wydatki 122 015 086,00 zł. Blisko połowa z tej kwoty zostanie przeznaczona na oświatę 52 032 631,00 zł (42% wydatków, subwencja oświatowa na rok 2021 to 45 612 356 zł), wsparcie służby zdrowia oraz pomocy społecznej w powiecie wyniesie w przyszłym roku 25 896 237,00 zł (21% wydatków).

Powiat Grójecki

Po raz kolejny dzięki bardzo dobrej współpracy z Marszałkiem Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem oraz radnym Sejmiku z naszego terenu Leszkiem Przybytniakiem, Powiat Grójecki otrzymał i zrealizował kolejną dotację od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Tym razem Powiat uzyskał wsparcie  na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”. Zadanie polegało na zakupie i montażu automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego na działce należącej do Powiatu w miejscowości Nowa Wieś,  gm. Warka.

Powiat Grójecki

Od 16 listopada 2020 roku nasi uczniowie korzystają z innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości – Branżowych Symulacji Biznesowych. Dzięki platformie edukacyjnej zyskają możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych podczas zarządzania wirtualną firmą, a lekcje przedsiębiorczości staną się jeszcze bardziej praktyczne.

Powiat Grójecki

Dobra współpraca pomiędzy różnymi szczeblami samorządu to bardzo ważny aspekt w aktywności samorządowej. Przykładem efektywnej  współpracy pomiędzy samorządami dwóch szczebli jest Gmina Warka i Powiat Grójecki.

Powiat Grójecki

W ostanim czasie Powiat Grójecki pozyskał kolejne dofinansowania. Tym razem blisko 1 mln złotych trafi do Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Grójecki (DPS „Pod Topolami” w Lesznowoli, DPS Tomczyce oraz DPS Nowe Miasto nad Pilicą przy ul. Ogrodowej) na wsparcie i zabezpieczenie w walce z COVID-19. Wsparcie zostało pozyskane dzięki, trzem realizowanym przez Powiat projektom, grantowi NFZ oraz rządowemu dofinansowaniu.