piątek, 22 wrzesień 2023
Chynów

W ramach programu „Mazowieckie Strażnice – OSP 2023” Gmina Chynów pozyskała dotację w kwocie 40 tys. zł na remont strażnicy OSP w Chynowie.

Chynów

Janek Kamiński zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy WAKO w kickboxingu, w formule Pointfighting, w kategorii Kadet Młodszy -32kg.

Chynów

W dniu 29.08.2023 r. Wójt Gminy Chynów podpisał umowę na „Budowę miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach”. Wykonawcą przedmiotowego zadania jest firma Safeplay Paweł Niewczas, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Chynów

W dniu 31 sierpnia 2023 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji Oświaty i Porządku Publicznego oraz Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na którym Wójt Gminy Tadeusz Zakrzewski oraz Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Mróz wręczyli dyplomy uznania i nagrody książkowe absolwentom Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Chynów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku.

Chynów

Pod koniec czerwca wójt gminy Tadeusz Zakrzewski podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o dotację na modernizację Gminnego Domu Kultury w Chynowie.