wtorek, 29 listopad 2022
Nowe Miasto nad Pilicą

W piątek, 11 listopada w Nowym Mieście nad Pilicą odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna upamiętniająca 104. rocznicę Narodowego Święta Niepodległości. Uroczyste obchody miały miejsce w kościele przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów.

Nowe Miasto nad Pilicą

Zakończyły się prace w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzimierzu gm. Nowe Miasto nad Pilicą związane z modernizacją budynku w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i wykonania elewacji garażu.

Nowe Miasto nad Pilicą

W dniu 13 października 2022 r. odbył się odbiór końcowy zrealizowanej wspólnie z Powiatem Grójeckim i Lasami Państwowymi inwestycji drogowej na drodze powiatowej Nr 1694 Nowe Miasto – Ulów. Wykonano nawierzchnie bitumiczną na odcinku 360 m.

Nowe Miasto nad Pilicą

„… im bardziej dzisiejszy świat oddalił się od zasad Chrystusowych, tym bardziej potrzeba nam starać się o ich przywrócenie w sobie i w drugich”.
Bł. Honorat Koźmiński

Nowe Miasto nad Pilicą

Dzięki dużemu zaangażowaniu Radnej Rady Miejskiej Karoliny Kąckiej (pełniącej jednocześnie funkcję sołtysa wsi Nowe Strzałki – Zalesie) oraz Sołtys wsi Strzałki Marii Rzaczkiewicz, jak również dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą i wkładowi własnemu sołectwa Strzałki udało się zrealizować budowę świetlicy w miejscowości Strzałki.