wtorek, 29 listopad 2022
Mogielnica

Samorząd Uczniowski razem z opiekunami opracował program pt.: „AKTYWNE PRZERWY”. Wcieliliśmy w życie pomysł, jak spożytkować energię uczniów, szczególnie między lekcjami, które wymagają skupienia i głównie siedzenia w ławce. Nasz program pozwala przeznaczyć czas wolny dla zdrowia i przyjemności.

Mogielnica

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

Mogielnica
Mogielnica

Szkoła zrealizowała mobilność edukacyjną w międzynarodowym projekcie wspólfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Mogielnica

Dzięki organizatorom tj. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy, dnia 20.08.2022 r. odbył się II AQUATHLON o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica.