czwartek, 30 marzec 2023
Mogielnica

Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Mogielnicy to szkoła z wieloletnią tradycją, która umożliwia swoim wychowankom wszechstronny rozwój, inspiruje do podejmowania działań i wartościowych inicjatyw. Dyrekcja oraz nauczyciele wspierają uczniów, doceniają ich różnorodne zdolności i pomagają spełniać marzenia. Dzięki ich zaangażowaniu chlubna przeszłość placówki jest kontynuowana.

Mogielnica

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy rozpoczyna współpracę z grójeckim Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej.

Mogielnica

Samorząd Uczniowski razem z opiekunami opracował program pt.: „AKTYWNE PRZERWY”. Wcieliliśmy w życie pomysł, jak spożytkować energię uczniów, szczególnie między lekcjami, które wymagają skupienia i głównie siedzenia w ławce. Nasz program pozwala przeznaczyć czas wolny dla zdrowia i przyjemności.

Mogielnica

Rok 2023 to czwarty rok z rzędu intensywnego wsparcia przez Gminę Mogielnica Parafii św. Floriana w Mogielnicy w pozyskiwaniu środków finansowych na renowacje zabytków.

Mogielnica

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.