niedziela, 14 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Ogłoszenie o przetargu na wybór, w drodze otwartej procedury konkurencyjnej, Instytucji Wdrażającej zaangażowanej w realizację działań programu: EUAppleandKiwi - 101136544, „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące owoców (jabłek i kiwi w Indonezji, Izraelui Indiach”.

1. Zamawiający: Agrotikos Synetairismos Neapolis Agriniou „AS NEAPOLIS” z siedzibą w Neapoli, Agrinio, PS: 30100, Grecja, jako koordynator i w imieniu zarówno Agrotikos Synetairismos Neapolis Agriniou „AS NEAPOLIS”, jak i Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „FRUIT UNION”
2. Zakres procedury konkursowej: Wybór Instytucji Wdrażającej zaangażowanej w realizację działań programu: „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące owoców (jabłek i kiwi) w Indonezji, Izraelu i Indiach”, w ramach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014.
3. Szacowany budżet: 2 898 723,60 € bez VAT.
4. Miejsce realizacji: Indonezja, Izrael i Indie
5. Warunki uczestnictwa: Uczestnictwo jest otwarte na równych warunkach dla wszystkich osób fizycznych lub prawnych (osób prawnych lub konsorcjum podmiotów) z państw członkowskich związanych z promocją, reklamą, marketingiem i usługami doradczymi i działających legalnie w państwach członkowskich UE lub w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub państw trzecich, które podpisały Porozumienie w sprawie zamówień rządowych Światowej Organizacji Handlu.
6. Oferenci mogą składać oferty wyłącznie na cały projekt opisany w Dokumentach Przetargowych.
7. Oferty alternatywne: Oferty alternatywne nie będą akceptowane.
8. Czas trwania umowy: 36 miesięcy
9. Dokument przetargowy zostanie udostępniony zainteresowanym firmom w biurach Agrotikos Synetairismos Neapolis Agriniou „AS NEAPOLIS”, w Platanos, Kalivion, Agrinio, PS: 30100, Grecja, tel: +30 26410 39490, na formalny pisemny wniosek, do pięciu (5) dni przed upływem terminu składania ofert. Ponadto można się o nie zwrócić pocztą elektroniczną na adres gogo.adamou@alfafruits.com, osoba kontaktowa: pani Georgia Adamou, w godzinach 9:00-15:00, od poniedziałku do piątku. Wyjaśnienia będą udzielane zainteresowanym firmom do pięciu (5) dni przed upływem terminu składania Ofert. Zamawiający może dokonać niewielkich uzupełnień, poprawek lub modyfikacji warunków dokumentów przetargowych, które zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym wykonawcom do pięciu (5) dni przed upływem terminu składania ofert.
10. Miejsce i czas składania ofert: Oferty należy składać w biurach Agrotikos Synetairismos Neapolis Agriniou „AS NEAPOLIS”, w Platanos, Kalivion, Agrinio, PS: 30100, Grecja, tel: +30 26410 39490, osobiście lub kurierem do piątku 1 marca 2024 r. do godziny 12:30 (w południe czasu greckiego). Żadne oferty nie zostaną przyjęte później niż w dniu i godzinie zamknięcia.
11. Data i miejsce przeprowadzenia otwartej procedury przetargowej: Poniedziałek, 4 marca 2024 r., o godz. 12:30 (w południe czasu greckiego) w biurach Agrotikos Synetairismos Neapolis Agriniou.
12. Minimalny okres, w którym oferent musi utrzymać ofertę: 6 miesięcy, licząc od następnego dnia po upływie terminu składania ofert.
13. Kryteria udzielenia zamówienia: oferta najkorzystniejsza ekonomicznie.
14. Język: Językiem Dokumentu Przetargowego jest język angielski i wszystkie oferty muszą być składane w języku angielskim.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w dowolnym momencie przed podjęciem decyzji o udzieleniu zamówienia.
W imieniu Zamawiającego, Ioannis Th. Koutsoupias

Reklama

Popularne

1
(20786) Paulina Omen Klepacz
2
(10900) Paulina Omen Klepacz
5
(7013) Paulina Omen Klepacz
6
(6427) Paulina Omen Klepacz
7
(6116) Paulina Omen Klepacz
9
(5681) Redakcja