wtorek, 29 listopad 2022
Jasieniec

Kolejne dotowane inwestycje związane z podniesieniem bezpieczeństwa w gminie Jasieniec zrealizowane! Chodzi o wybudowanie sieci elektroenergetycznej dla oświetlenia ulicznego wraz z montażem nowego oświetlenia w postaci 8 lamp LED-owych w miejscowości Miedzechów oraz 7 lamp LED-owych w miejscowości Olszany.

Jasieniec

Sołectwo Stefanków zajęło 1. miejsce w konkursie na Najlepszą Inicjatywę na Mazowszu w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022, w kategorii „Bezpieczne i przyjazne sołectwo”!

Jasieniec

Kolejne inwestycje drogowe w gminie zrealizowane. W ostatnim czasie wykonaliśmy modernizacje dwóch ulic dojazdowych do gruntów rolnych, w m. Wierzchowina oraz Turowice.

Jasieniec

W ostatnich dniach nastąpiło otwarcie kompleksowo wyremontowanego, niemal 1,5-kilometrowego odcinka drogi gminnej w miejscowościach Justynówka i Tworki.

Jasieniec

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez gminę Jasieniec ze środków Samorządu Mazowieckiego, w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022”, dokonano kompleksowej modernizacji części dachu na strażnicy OSP Gośniewice.