piątek, 04 grudzień 2020
Jasieniec

Wójt gminy Jasieniec zwyciężyła w poniższej kategorii w plebiscycie „Mała Ojczyzna - Duża Sprawa”, organizowanym przez gazetę „Echo Dnia”. Z całą pewnością duży wpływ na to miały liczne przedsięwzięcia, które udało się zrealizować w ostatnim czasie na terenie gminy Jasieniec i na które społeczność lokalna czekała, w niektórych przypadkach, od wielu lat.

Jasieniec

Koło Gospodyń w Boglewicach najlepsze w Polsce! Panie, reprezentujące gminę Jasieniec, zajęły 1. miejsce w konkursie „Tradycyjne przetwory i potrawy z gęsiny”, zorganizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Jasieniec

W gminie Jasieniec trwa realizacja zainicjowanego przez wójt Martę Cytryńską programu „Złota rączka dla seniora”, koordynowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Dzięki tej inicjatywie na praktyczną, bezpłatną pomoc mogą liczyć głównie samotne osoby starsze.

Jasieniec

Gmina Jasieniec udzieliła wsparcia finansowego, w wysokości 16 tys. zł na zadanie publiczne pn. „Ratownictwo i ochrona ludności” dla OSP Boglewice, OSP Gośniewice i OSP Zbrosza Duża. Co więcej, na zakup nowego, specjalistycznego sprzętu zostały zdobyte środki zewnętrzne – łącznie 46 tys. zł.

Jasieniec

W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem w skali ogólnopolskiej, dla większego bezpieczeństwa i komfortu obsługi mieszkańców, zakupiliśmy oraz ustawiliśmy przed Urzędem Gminy Jasieniec specjalny namiot z herbem i logotypem gminy.