piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

W dniu 7 maja 2024 roku odbyło się uroczyste zaprzysiężenie pani Barbary Gąsiorowskiej na Burmistrza Miasta i Gminy w obecności Radnych Rady Miejskiej, Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedli oraz mieszkańców naszej gminy. 
Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą

Dodaj komentarz