poniedziałek, 15 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Obecnie rozpoczęły się odbiory techniczne nowo wybudowanego zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Piotra Skargi w Grójcu.

W ramach inwestycji powstało boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24x40 m, przeznaczone do gry w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę oraz tenisa ziemnego. Całkowity wymiar płyty boiska wraz z polem bocznym to 30x50 m. Obok boiska utworzono bieżnię lekkoatletyczną, pole do skoku wzwyż i pchnięcia kulą oraz tor rozbiegowy do skoku w dal. 
Na terenie obiektu wybudowana została scena amfiteatru wraz z zadaszeniem, trybuna terenowa z siedziskami oraz parking dla samochodów osobowych i autobusów.  Przy wejściu do kompleksu powstał budynek stróżówki, stanowiący zaplecze sanitarno-techniczne. 
Podczas odbiorów dokładnie będą sprawdzane wszystkie obiekty kompleksu, aby upewnić się, że spełniają one wymagania określone w umowie. 
Nowy zespół sportowo-rekreacyjny to nie tylko przestrzeń do aktywności fizycznej, ale także miejsce, które ma integrować społeczność i promować zdrowy tryb życia. Dzięki tej inwestycji Powiat Grójecki stał się bardziej atrakcyjnym miejscem, oferując swoim mieszkańcom i odwiedzającym szeroką gamę możliwości spędzania wolnego czasu. 
Zadanie pn. „Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu” zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 
10 543 731,97 zł. Pozostała część pochodzi ze środków własnych Powiatu Grójeckiego.
Wartość robót to: 12 783 646,20 zł, a całkowita wartość inwestycji to: 13 006 020,20 zł.