piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

18 maja Powiat Grójecki odwiedziła Pani Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Bożena Żelazowska.

Wizytę Pani Minister rozpoczęła od udziału w IV Lipskiej Nocy Muzeów, gdzie odwiedziła grób Senatora II RP Tomasza Nocznickiego na lipskim cmentarzu oraz odsłoniła ławeczkę Nocznickiego w Alei im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie Pani Minister odwiedziła Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, gdzie podczas „Weneckiej Nocy Muzeów” miała możliwość, by zgłębić historię i kulturę Warki oraz uczcić pamięć jednego z największych bohaterów narodowych – Kazimierza Pułaskiego.
W wydarzeniach wzięli również udział Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Grójecki Adam Balcerowicz, Członkowie Zarządu Powiatu Andrzej Zaręba i Krzysztof Fiks oraz Radni Rady Powiatu Grójeckiego Andrzej Stępniak i Piotr Szybiński.
Obecność Pani Minister w naszym powiecie jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i dowodem na to, jak ważne jest zachowanie i promowanie naszej wspólnej kultury oraz historii.