poniedziałek, 15 kwiecień 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Gmina Jasieniec zdobywa ponad 100 tys. złotych dotacji (ok. 90% szacowanych kosztów przedsięwzięcia) ze środków Lasów Państwowych na przebudowę prowadzącej do lasu drogi gminnej w Jasieńcu (od skrzyżowania z ul. Olszańską, w kierunku tzw. „górnych dołów”).

Wójt Marta Cytryńska wraz ze skarbnik gminy Anetą Kwiatkowską podpisały umowę w tej sprawie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Grójec Mariuszem Wertką.
To już kolejna pozyskana przez nas duża dotacja na poprawę stanu infrastruktury drogowej i tym samym kolejne znaczące wsparcie finansowe dla naszej gminy.
Inwestycja, która planowana jest do realizacji jeszcze w tym roku, sprawi, iż po wielu latach starań gmina odzyska wreszcie dostęp do jasienieckiego lasu (poprzez drogę wewnętrzną o długości ok. 140 m).

Dodaj komentarz