Zamówienie na druk ogłoszenia drobnego
 1. Zleceniodawca(*)
  Nieprawidłowe dane
 2. Adres zleceniodawcy
  Nieprawidłowe dane
 3. NIP zleceniodawcy
  Nieprawidłowe dane
 4. E-mail(*)
  Nieprawidłowe dane
 5. Telefon(*)
  Nieprawidłowe dane
 6. Treść ogłoszenia(*)
  Nieprawidłowe dane
 7. UWAGA - Pole może zawierać maksymalnie 500 znaków.
 8. Data emisji
  Nieprawidłowe dane
 9. Rodzaj ogłoszenia
  Nieprawidłowe dane
 10. Forma płatności
  Nieprawidłowe dane
 11. (*)

  Nieprawidłowe dane
 12. Niniejsze zamówienie stanowi dowód zawarcia umowy o druk reklam/ogłoszeń na warunkach i zasadach obowiązujących w „Jabłonce” zawartych w „Regulaminie przyjmowania reklam / ogłoszeń”. Materiały przeznaczone do druku muszą być zgodne z wymaganiami technicznymi obowiązującymi w „Jabłonce”.Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto „Jabłonki”. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 10 dni roboczych od daty błędnej emisji. Jej rozpatrzenie nastąpi w ciągu 10 dni roboczych. Złożenie reklamacji nie zwalnia z wpłaty za zleconą usługę. Wycofanie zlecenia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej na druku „Wycofanie zlecenia”. Zleceniobiorca ma prawo potrącić ustaloną w aktualnym cenniku i Regulaminie procentową wartość niezrealizowanej usługi.

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja