Absolutorium dla burmistrza

W dniu 25 czerwca 2019 roku Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, ze sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, z informacją o stanie mienia gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej postanowiła udzielić burmistrzowi miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą Mariuszowi Dziuba absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 49 razy

Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą

We wtorek 7 maja w Urzędzie Miasta i Gminy odbyły się pierwsze posiedzenia Gminnej Rady Seniorów powołanej Uchwałą Nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 24 września 2015 roku oraz Młodzieżowej Rady Gminy powołanej Uchwałą Nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 148 razy

Sukces w pozyskiwaniu środków

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że gmina Nowe Miasto nad Pilicą ponownie otrzymała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”, nazwa własna zadania: „System miejskiego monitoringu wizyjnego w Nowym Mieście nad Pilicą – kontynuacja”.
Tegoroczna dotacja została przyznana w wysokości 100 000 zł. W roku ubiegłym dotacja wynosiła 100 000 zł. Wniosek złożony na kontynuację poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego – zrealizowany zostanie poprzez zamontowanie dodatkowych kamer na ulicach Nowego Miasta nad Pilicą. 
UMiG

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 120 razy

Przebudowa ulicy 1 Stycznia w Nowym Mieście nad Pilicą

W dniu 15 maja 2019 roku dokonano odbioru końcowego zrealizowanego zadania drogowego. Inwestycja polegała na przebudowie ulicy 1 Stycznia w Nowym Mieście nad Pilicą.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 88 razy

Nowe Miasto biega

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 182 razy

Silna Polska

W sobotę, 23 marca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się otwarte spotkanie pod hasłem „Silna Polska w silnej Europie” z mieszkańcami miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 244 razy

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja