piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

DZIEŃ STRAŻAKA W LICEUM W MOGIELNICY.

30 kwietnia 2024 r. te niezwykle mądre i wciąż aktualne słowa stały się mottem uroczystości z okazji Dnia Strażaka, połączonej z innym doniosłym wydarzeniem w życiu naszej szkolnej społeczności - wręczeniem klasie I A naszego liceum - o profilu pożarniczym - proporca oraz złożeniem uroczystego ślubowania. W organizację tak ważnego wydarzenia włączyli się wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy, od przedszkolaków począwszy, przez dzieci z edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej, aż do kolegów i koleżanek z innych klas licealnych. Dzięki tej pięknej współpracy dyrekcji, nauczycieli i uczniów pod kierunkiem wychowawcy klasy I A pożarniczej - p. Pawła Kowalskiego, mogliśmy ze wzruszeniem obejrzeć program artystyczny poświęcony niezwykle ważnej pracy strażaków, ich misji i powołaniu.
Jako pierwsze zaprezentowały się dzieci z przedszkola, tańcząc i śpiewając piosenki o strażakach. Następnie klasy drugie szkoły podstawowej przedstawiły krótką inscenizację pod tytułem „Jak Wojtek został strażakiem” i wykonały taniec ”Woda i ogień”. Punktem kulminacyjnym przedsięwzięcia było uroczyste wprowadzenie za sztandarem szkoły oddziału umundurowanych uczniów klasy pożarniczej wraz z dowódcą Ksawerym Łubińskim na czele oraz poświęcenie i przekazanie proporca młodzieży przez dyrektora szkoły. Warto wspomnieć, iż autorką projektu proporca klasy IA jest jej uczennica Iryna Solonynka. Złożenie uroczystego ślubowania przed szerokim gremium – zaproszonymi gośćmi, rodzicami i nauczycielami okazało się dla uczniów wielkim przeżyciem. Po ceremonii dziewczęta i chłopcy klas I A i I BC wystąpili z montażem słowno-muzycznym, w którym zawarli historię klasy pożarniczej oraz historię patrona strażaków św. Floriana. Widownia miała również możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów i wychowawcę, ukazujących działania, szkolenia i ważne wydarzenia z życia klasy, a także słowa wielkich Polaków na temat służby strażaków. Na zakończenie młodzież złożyła życzenia obecnym na sali strażakom z okazji zbliżającego się ich święta. Uczniowie podziękowali wszystkim, dzięki którym mogą się kształcić, zdobywać wiedzę pożarniczą, dzięki którym mogą poszerzać swoje umiejętności, tak potrzebne w pracy służb mundurowych. Jako wyraz wdzięczności wręczyli pamiątkowe statuetki ze św. Florianem wydrukowane w technologii 3D. 
Następnie głos zabrali: dyrektor szkoły pani Małgorzata Tabor, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu brygadier Krzysztof Kędziera.  Dostojni goście gratulowali profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia uroczystości. Zachęcali także młodzież do podjęcia wyzwania, jakim jest praca strażaka oraz pomoc drugiemu człowiekowi. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: sekretarz Gminy i Miasta Mogielnica pan Grzegorz Frasoński, ksiądz kanonik dr Grzegorz Wolski, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Floriana w Mogielnicy, który dokonał również aktu poświęcenia proporca. 
Z ramienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy gościliśmy Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy pana Damiana Kołodziejczyka, Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy pana Adriana Martera.
Na uroczystości nie zabrakło również rodziców, dziadków, rodzeństwa oraz strażaków należących do rodziny uczniów klasy IA. 
Mamy nadzieję, że pierwsza w historii naszej szkoły klasa o tak ważnym, wartościowym, a także wszechstronnym profilu zapoczątkuje nową tradycję, kontynuowaną przez kolejne roczniki naszego liceum. 
Autor: Paweł Kowalski