piątek, 02 czerwiec 2023
Dla pamięci żołnierzy ziemi goszczyńskiej

Goszczyn upamiętnił Żołnierzy Wyklętych.

W niedzielę, 12 marca w Goszczynie odbyły się uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych. Inicjatorem oraz organizatorem wydarzenia był Michał Pruś, radny powiatu grójeckiego z terenu gminy Goszczyn.  Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji żołnierzy w kościele pw. Michała Archanioła w Goszczynie modlono się  za żołnierzy Wyklętych, którzy przecież w tak dużej liczbie rekrutowali się z terenu naszego regionu. W uroczystości udział wzięli: podporucznik Maria Sikorska-Narczyk z rodziną, poseł na Sejm RP Marek Suski reprezentowany przez radną powiatu grójeckiego Teresę Bednarską, poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, komendant Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej płk Andrzej Kozera, wójt gminy Goszczyn Waldemar Kopczyński wraz z przewodniczącym rady gminy Piotrem Sijką, sekretarz rady społecznej KRUS Zygmunt Jakubczak, prezes Fundacji Rolnik Handluje oraz szef struktur Konfederacji  Korony Polskiej Rafał Foryś, a także przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej, Grupa ogólnopolska  WATACHA.
Złożenie kwiatów, salwę honorową oraz apel pamięci poprzedził 15-minutowy koncert Orkiestry Wojskowej z Radomia. Następnie złożono wieńce i kwiaty przed pomnikiem poświęconym żołnierzom i działaczom za walkę niepodległościową.
Część patriotyczna odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Odśpiewany został Hymn Polski, oddana salwa honorowa, a podczas Apelu Pamięci Żołnierzy Wyklętych przywołano poległych w walce z komunistami żołnierzy ziemi goszczyńskiej,  bohaterów antykomunistycznego podziemia ziemi grójeckiej z lat 1948 – 1956, w szczególności działaczy pochodzących z Goszczyna, należących do Polskiej Szturmówki Chłopskiej. Skazanych na karę śmierci w 1953 r. przez komunistyczne sądy: Henryka Bąka ps. „Burza”, Stefana Pietrusińskiego ps. „Rysiek” straconego w więzieniu na Rakowieckiej, którego szczątki do chwili obecnej nie zostały odnalezione. Wacława Młodziankę ps. „Sten”, Hermana Dąbrowskiego ps. „Tomek”. Podniosły charakter uroczystości nadała wojskowa asysta honorowa zapewniona przez Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej w Ogrodzienicach które również przygotowało wystawę poświęconą żołnierzom wyklętym.
Mimo niesprzyjającej aury, licznie zjawili się mieszkańcy Goszczyna i okolic, niektórzy z nich nadal pamiętają żołnierzy, którzy po 1944 roku nie złożyli broni, nie poddali się i do końca walczyli o wolną Polskę. Na zakończenie każdy z uczestników wydarzenia został zaproszony na pyszną, ciepłą grochówkę, przygotowaną przez Klub Motocyklowy Dominator z Grójca. Obsługę poczęstunku zapewniło Koło Gospodyń Wiejskich „Gospochy Bony” z Bądkowa.
Sponsorami wydarzenia byli:  Firma Orion,  Grupa producencka Viktoria, EURO-PAPRYKA - z Potworowa, Firma Handlowo- Produkcyjna  AWANS oraz Firma AQUATIME. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła gazeta Jabłonka.

Dla pamięci żołnierzy ziemi goszczyńskiej
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów