piątek, 22 wrzesień 2023
Kto, gdzie i po co? Czyli kwalifikacja wojskowa dla powiatu grójeckiego

15 maja rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która ma na celu określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej. Badania poborowych potrwają do 12 czerwca.

Na terenie powiatu grójeckiego do przeprowadzenia kwalifikacji powołana została powiatowa komisja lekarska. Kandydaci na żołnierzy zgłaszają się do Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec – Grójec ul. Piotra Skargi 12. Powiat Grójecki administrowany jest przez WCR (Wojskowe Centrum Rekrutacji) Warszawa-Mokotów.
Komisje lekarskie ruszają już pełną parą, a wciąż pojawia się wiele pytań dotyczących trwającego poboru, zatem warto przybliżyć najważniejsze kwestie.


Nie tylko mężczyźni
Kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni, którzy w 2023 r. kończą 19 rok życia (rocznik 2004) oraz mężczyźni urodzeni w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie
za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji oraz jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności.
Kobiety, urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w szkołach policealnych, technikach i zawodowych kursach kwalifikacyjnych uzyskując prawo do wykonywania zawodów: medycznych, weterynaryjnych, psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków teleinformatyków, nawigatorów, tłumaczy, morskich oraz lotniczych (Ustawa o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r. Dział VI rozdz. 2 art. od 56 do art. 68.)

Po co to wszystko?
Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest ocena zdolności fizycznej i psychicznej
do czynnej służby wojskowej. W ramach kwalifikacji wykonuje się następujące czynności:
1) sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
2) ustalenie zdolności do służby wojskowej;
3) założenie ewidencji wojskowej;
4) przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej;
5) wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;
6) nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

Co zabrać ze sobą?

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy należy zabrać ze sobą:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu;
3) dokumentację medyczną albo orzeczenie lub wypis z orzeczenia stwierdzające niezdolność lub niepełnosprawność na podstawie którego można określić zdolność do czynnej służby wojskowej. dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
4) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Więcej informacji odnośnie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu Grójeckiego administrowanym przez WCR Mokotów, można uzyskać pod nr. telefonu 502 084 416.


Kto, gdzie i po co? Czyli kwalifikacja wojskowa dla powiatu grójeckiego
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów