piątek, 22 wrzesień 2023
 Międzynarodowa wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży  z Polski oraz Macedonii Północnej

1 czerwca w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu o godzinie 18.00 odbędzie się uroczyste otwarcie dwuczęściowej wystawy prac plastycznych dzieci i młodzieży z Polski oraz Macedonii Północnej. Jest to już trzecia odsłona międzynarodowego projektu „Połączeni Sztuką”.

Poprzednie wystawy obejmowały różnorodną tematykę: ulubione pejzaże, martwe natury oraz portrety.   Tym razem młodzi ludzie przedstawią swoje umiejętności  poprzez szczególne spojrzenie na zwierzęta i pokazanie ich piękna.  

Wystawę honorowym  patronatem objęli:  Ambasador Ilija Psaltirov Chargé d’Affaires a.i. Ambasady Republiki Macedonii Północnej oraz Dariusz Gwiazda - Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.  
W Macedonii Połnocnej patronatem wystawę objęła  Ambasada RP w Skopje oraz Burmistrz Strumicy Kostandin Kostadinov.
Na ekspozycji połączone zostaną prace uczniów z dwóch szkół średnich: technikum „Dimitar Vlahov” oraz liceum „Jane Sandanski” ze Strumicy oraz uczestników zajęć artystycznych z Pracowni Przestrzeń dla Sztuki w Grójcu.

Druga część wystawy zostanie otwarta w Europe House w Strumicy- partnerskim mieście Grójca przy współpracy miejscowej artystki Ljupki Gałązki-Vasilev.
Prezentacja obejmuje różne środki artystycznego wyrazu: rysunek, malarstwo akrylowe oraz pastelowe a także prace wykonane na tkaninie z użyciem gorącego wosku (batiki).
W Grójcu będziemy mogli podziwiać oryginalne prace artystyczne wykonywane przez uczniów zarówno ropoczynających swoją przygodę ze sztuką jak i zaawansowaną młodzież.
Zapraszamy serdecznie na spotkanie z młodymi, pełnymi pasji artystami. Naprawdę warto pogratulować im chęci do pracy, wytrwałości, zaangażowania oraz talentu.   Tak właśnie kształtujemy młode, wrażliwe na piękno pokolenie twórców.

Agnieszka Cecylia Kazała
Przestrzeń dla Sztuki
 

Międzynarodowa wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży z Polski oraz Macedonii Północnej
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów