piątek, 08 grudzień 2023
Kolejny nabór w szeregi 6 MBOT

W miniony weekend przed bramą jednostki wojskowej na radomskim Sadkowie stawiło się 25 ochotników z południowego Mazowsza, którzy już niebawem rozpoczną terytorialną służbę wojskową w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Są to zarówno osoby, które dopiero zaczynają przygodę z wojskiem, jak również rezerwiści, którzy wybrali aktywną rezerwę.

Zanim ochotnicy rozpoczęli ćwiczenia praktyczne w ramach szkolenia podstawowego musieli dopełnić niezbędnych formalności, np. wypełnić dokumenty, pobrać mundury, odbyć szkolenie z BHP i test sprawności fizycznej. Ochotnicy otrzymali karabinki MSBS GROT, z którymi nie będą rozstawać się aż do ostatniego dnia szkolenia. W trakcie szkolenia będą ćwiczyć pod okiem doświadczonych instruktorów z 6 Mazowieckiej Brygady OT - poznają podstawy strzelectwa, taktyki, łączności, topografii, zasady zachowania na polu walki, przetrwania w trudnych warunkach oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie podstawowe zakończy sprawdzian nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych, tzw. „pętla taktyczna”. Ukoronowaniem tych zmagań będzie przysięga wojskowa, która odbędzie się 3 grudnia.
 – Główny powód wstąpienia do WOT to przede wszystkim sytuacja za naszą wschodnią granicą - dobrze mieć przeszkolenie wojskowe i obycie z bronią.  O WOT dowiedziałem się od znajomych, którzy pełnią służbę w 6 MBOT. Teraz sam mam okazję poznać, jak wygląda wojsko od kuchni - mówi jeden z nowo wcielanych. 
Wśród nowych ochotników są również rezerwiści, którzy rozpoczęli służbę w ramach aktywnej rezerwy. Do tego rodzaju służby mogą być powołani żołnierze, którzy w przeszłości byli żołnierzami zawodowymi, odbyli przeszkolenie wojskowe oraz pełnili terytorialną służbę wojskową, której z różnych przyczyn nie mogli kontynuować, a w dalszym ciągu chcą służyć ojczyźnie, stale rozwijać się i podtrzymywać kompetencje w obszarze obronnym. 
– Z wojskiem związany jestem praktycznie całe życie. Przez ostatnie lata byłem w rezerwie, ale postanowiłem wrócić do służby. Wybrałem aktywną rezerwę, ponieważ pracuję zawodowo i tylko w WOT można pełnić służbę wojskową nie rezygnując z życia zawodowego – powiedział żołnierz wcielany do Aktywnej Rezerwy. 
Zgodnie z Ustawą o obronie Ojczyzny służba w aktywnej rezerwie pełniona jest na podstawie powołania na czas nieokreślony. Żołnierz powołany w ramach aktywnej rezerwy pełni służbę raz na kwartał, przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo, przez 14 dni, co najmniej raz na 3 lata. Okres pełnienia służby może być jednak większy, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych. Służba ta może być pełniona również w trybie natychmiastowego stawiennictwa.
Osoby, które są zainteresowane służbą w 6 Mazowieckiej Brygadzie OT mogą składać wnioski w odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania Wojskowym Centrum Rekrutacji lub przez portal e-PUAP. Można również skontaktować się z rekrutem 6 MBOT ze swojego powiatu - dane kontaktowe dostępne są na https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl. Więcej informacji na temat procedury rekrutacyjnej można uzyskać na stronie internetowej https://www.zostanzolnierzem.pl lub skorzystać z bezpłatnej infolinii 800-696-077.

Kolejny nabór w szeregi 6 MBOT
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów