piątek, 22 wrzesień 2023
Nowy radiowóz z urządzeniem do badania spalin silników oraz emitowanego przez nie hałasu

Tabor grójeckiej Policji zasilił Volkswagen Crafter. Nowy radiowóz jest wykorzystywany w służbie przez policjantów ruchu drogowego, a będące na jego wyposażeniu specjalistyczne urządzenia tj. analizator spalin, dymomierz czy sonometr, pomagają funkcjonariuszom w eliminowaniu z ruchu pojazdów negatywnie oddziałujących na środowisko.

Jednym z problemów ekologicznych, które w ostatnich latach nabrał szczególnej wagi jest zanieczyszczenie powietrza. Znaczny wpływ na jego jakość ma transport drogowy, a związki powstające podczas spalania paliw mają niekorzystny wpływ na środowisko naturalne i nasze zdrowie. By eliminować z ruchu pojazdy powodujące nadmierną ilość spalin i hałasu, a tym samym przeciwdziałać negatywnemu oddziaływaniu transportu na środowisko, Policja zaopatruje się w nowe radiowozy wyposażone w specjalistyczne urządzenia pomiarowe. Jeden z radiowozów z mobilnym stanowiskiem do sprawdzania stanu technicznego pojazdów zasilił tabor Komendy Powiatowej Policji w Grójcu i jest wykorzystywany w codziennej służbie przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego. Nowy Volkswagen Crafter jest wyposażony w analizator spalin, dymomierz, a także inne urządzenia służące m.in. do mierzenia natężenia hałasu, sprawdzania skuteczności działania hamulców, pomiaru przepuszczalności światła czy inspekcji podwozia.

Oprócz urządzeń ułatwiających przeprowadzanie kontroli stanu technicznego pojazdów, radiowóz posiada też wszystkie niezbędne przyrządy do kompleksowej obsługi i zabezpieczenia zdarzeń drogowych, a dodatkowo w przestrzeni pasażerskiej znajduje się „mini-biuro” z komputerem przenośnym i urządzeniem wielofunkcyjnym, umożliwiające sprawne sporządzanie dokumentacji.

Nowy radiowóz został wyprodukowany w 2022 roku. Wraz z wyposażeniem kosztował 595 tys. złotych, a jego zakup został sfinansowany z budżetu Policji, która na ten cel pozyskała dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki tej inwestycji grójeccy policjanci mogą skuteczniej weryfikować, czy dany pojazd jest sprawny technicznie oraz czy spełnia wszystkie normy związane z ochroną środowiska. W efekcie pojazdy niespełniające tych norm zostaną wyeliminowane z ruchu, a tym samym nie będą stwarzać zagrożenia dla innych.

nadkom. Agnieszka Wójcik

Nowy radiowóz z urządzeniem do badania spalin silników oraz emitowanego przez nie hałasu
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów