piątek, 22 wrzesień 2023
Zakończenie realizacji zieleni  na skarpie przy boisku szkolnym

W dniu 09.11.2022 r. dokonano odbioru zadania polegającego na „Wykonaniu zieleni na skarpie przy boisku szkolnym w Belsku Dużym”. Zadanie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2022”. Kwota dofinansowania wynosi 14 345,00 zł i stanowi 50% całkowitej wartości zadania.

Realizacja obejmuje wzmocnienie skarpy przy boisku szkolnym w Belsku Dużym za pomocą ekobordu i zagospodarowania zielenią. W ramach zadania było także naprawienie pasa infiltrującego wzdłuż bieżni. Posadzono około 700 sztuk roślin w postaci krzewów, roślin okrywowych oraz pnączy wzdłuż ogrodzenia. Nasadzenia zostały wykonane przez Firmę „MULTIPLANTA” z siedzibą w Jasieńcu.
Realizacja zadania ma na celu nie tylko wzmocnić skarpę przed osuwaniem, ale przede wszystkim ma przynieść korzyści środowiskowe takie jak np. oczyszczanie powietrza, ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z przebiegającej w pobliżu nieutwardzonej drogi, ograniczenie erozji, zwiększenie bioróżnorodności, ograniczenie spływu powierzchniowego, poprawę mikroklimatu. Będzie mieć również pozytywny wpływ na zdrowie przebywających w pobliżu osób i uczniów w czasie zajęć sportowych. Ponadto wprowadzenie roślinności, również na ogrodzenie od strony drogi i cmentarza, pozwoli uatrakcyjnić przestrzeń na terenie szkolnym.
Marzena Mularska/Urząd Gminy
w Belsku Dużym

Zakończenie realizacji zieleni na skarpie przy boisku szkolnym
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów