piątek, 27 listopad 2020
Wróciła dezynfekcja

W związku z działaniami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania pandemii wirusa COVID -19 na terenie Gminy Belsk Duży odbyła się ponowna dezynfekcja przestrzeni publicznej.

Dezynfekcja była zaplanowana na noc w dniu 10 listopada w godzinach 22.00 – 2.00 na chodnikach i ciągach komunikacyjnych przed miejscami, takimi jak ośrodek zdrowia, szkoły, urząd gminy, kościoły, przystanki autobusowe, cmentarze, bank, teren wokół jednostek OSP z gminy Belsk Duży oraz przed budynkami socjalnymi. Wzięli w niej udział przeszkoleni strażacy ochotnicy jednostek z Belska Dużego i Lewiczyna we współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym.
Prace były przeprowadzone środkiem dezynfekującym zgodnie z harmonogramem prac zatwierdzonym wspólnie z właścicielami obiektów i jednostkami straży. Dezynfekcja była prowadzona zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego środkami specjalnie do tego przeznaczonymi.

Urząd Gminy Belsk Duży
Emilia Tomasiak
Foto: M.Żukowski

Wróciła dezynfekcja
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów