poniedziałek, 30 listopad 2020
Odbudować historię

Zakończyły się prace przy renowacji stawów na terenie zabytkowego parku podworskiego w Oczesałach.

Inwestycja o wartości 498 000 zł obejmowała budowę rowu melioracyjnego na terenie parku objętego ochroną konserwatorską oraz odbudowę czterech istniejących zdegradowanych stawów, usytuowanych w układzie paciorkowym na terenie parku.
– Teraz uporządkowane stawy będą służyć do retencji wody – podkreśla wójt Władysław Piątkowski. Na ten cel udało się pozyskać dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji w wysokości prawie 350 000 zł.
Park podworski w Oczesałach jest wpisany do rejestru zabytków od 1985 roku, a przeprowadzane na terenie dziewięciohektarowego parku prace mają mu przywrócić historyczny wygląd. Prace podzielono na etapy, a ich zakres i termin jest uzależniony od uzyskania środków zewnętrznych na ten cel.
Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak

Odbudować historię
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów