środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Publiczna Szkoła Podstawowa w Belsku Dużym świętowała 20. lecie nadania imienia Jana Pawła II. Uroczystości odbyły się w czwartek, 19 października 2023 roku.

Wydarzenie rozpoczęło się chwilę po godz. 11:00 od wprowadzenia sztandaru placówki oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrała Dyrektor – Teresa Bogdańska. Powitała ona wszystkich zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. Wójt Gminy Belsk Duży – Władysław Piątkowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego – Adam Balcerowicz, Przewodniczący Rady Gminy – Bogusław Sikorski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Ewa Maciak i Zbigniew Byrski, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy – Ewa Łubińska, radni gminni: Mariola Konarska, Stanisława Sokołowska, Marzanna Karaluch i Andrzej Adamczyk, Sekretarz Gminy – Renata Ostatek, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – Maria Walewska-Żółcik wraz z pracownikami: Niną Kowalską i Moniką Kęcką, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Izabela Majchrowska, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – Marcin Pawlak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Urszula Kopycka, Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Marek Szewczyk, Dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy Belsk Duży: Justyna Błońska, Jacek Witczak i Marzena Jakóbowska-Kępka, Komendant Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego – hm. Tomasz Fliszkiewicz, Naczelnik OSP Belsk Duży – dh Michał Kołacz, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z Belska Dużego, Bodzewa, Lewiczyna, Łęczeszyc i Rębowoli, Stowarzyszenie Aktywni dla Belska, Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Belsku Dużym – ks. Jarosław Siuchta, Prezes Banku Spółdzielczego im. Stefczyka – Hubert Bator, Przedstawiciel Ferrero Polska – Magdalena Wieteska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu – Marzanna Skoczek, Dyrektor Rejonu Energetycznego w Grójcu – Jerzy Kaleta, Zastępca Dyrektora Rejonu Energetycznego w Grójcu – Arkadiusz Korczak, emerytowani nauczyciele, przedstawiciele szkoły podstawowej z Kruszewa, Rada Rodziców, uczniowie i rodzice zaangażowani w nadanie szkole 20 lat temu imienia Jana Pawła II. Na uroczystościach obecni byli również: były Wójt Gminy Belsk Duży – Andrzej Małachowski oraz ówczesny Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Żółcik czy radny i rodzic: Jarosław Katana.
Do wydarzenia sprzed dwudziestu lat powróciła ówczesna dyrektor szkoły. – Wracając myślami do tych wydarzeń, należy zacząć od roku 2002. Wtedy zrodziła się inicjatywa i myśl o patronie szkoły. Do wyboru właściwej osoby zaprosiłam wszystkich nauczycieli. W wyniku głosowania przeprowadzonego wśród nauczycieli, rodziców i uczniów padło na Jana Pawła II. Fakt ten nas bardzo ucieszył, ale wiedzieliśmy, że przyjmujemy na siebie bardzo trudne zadanie – mówiła Małgorzata Więckowska. W końcu w październiku 2003 roku nadano imię Jana Pawła II szkole podstawowej w Belsku Dużym. Uroczystej mszy świętej przewodniczył śp. bp Marian Duś. Tego dnia poświęcono również sztandar placówki.
W piękną podróż z Janem Pawłem II w roli głównej zebranych zabrali uczniowie szkoły. Ich wokalne występy, wiersze oraz tańce chwytały za serce.
Na zakończenie na ręce dyrektor Teresy Bogdańskiej złożono gratulacje z okazji tego pięknego jubileuszu. Słowa uznania w stronę społeczności PSP w Belsku Dużym skierowali: Wójt Gminy Belsk Duży – Władysław Piątkowski, Przewodniczący Rady Gminy – Bogusław Sikorski, Przewodnicząca Komisji Oświaty – Ewa Łubińska i Dyrektor GZOPO – Maria Walewska-Żółcik. Władze gminy przekazały również bon podarunkowy na kwotę 1000 złotych na zakup pomocy dydaktycznych.
Myślami do czasów szkolnych powrócił również Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego – Adam Balcerowicz. Mieszkaniec gminy Belsk Duży, a także absolwent belskiej podstawówki gratulował szkole pięknego jubileuszu, a w imieniu władz Powiatu Grójeckiego wręczył na ręce Dyrektor Teresy Bogdańskiej pamiątkowy czek na kwotę 1000 złotych.
Gratulacjom nie było końca. Gratulacje w stronę społeczności belskiej szkoły skierowali m.in. Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Belsku Dużym – ks. Jarosław Siuchta, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy, Szczep Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, przedstawiciele Rejonu Energetycznego w Grójcu – Dyrektor Jerzy Kaleta i Zastępca Dyrektora – Arkadiusz Korczak, Jarosław Katana, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Izabela Majchrowska i Kierownik GOPS – Urszula Kopycka, były Wójt