niedziela, 14 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

W uroczystościach rozpoczęcia roku uczestniczyli: Wójt Gminy Belsk Duży – Władysław Piątkowski, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy – Ewa Łubińska, Sekretarz Gminy – Renata Ostatek oraz Dyrektor GZOPO – Maria Walewska-Żółcik. Życzyli oni wszystkim zebranym wielu satysfakcjonujących osiągnięć w nauce, a także samych celujących ocen.

Władze Gminy pogratulowały Marzenie Jakóbowskiej-Kępka, która po rozstrzygnięciu konkursu dalej kierować będzie placówką PSP im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie.
Spotkania były również okazją do wręczenia aktów mianowania dla nauczycieli, którzy w wakacje zdawali egzamin. Gratulacje od władz gminy odebrały: Martyna Kowalczyk (PSP Lewiczyn), Magdalena Latoszek, Lidia Kot (PSP Zaborów), Katarzyna Prokopczyk, Paulina Staszewska, Monika Pietrzak, Agnieszka Błaszczyk, Ewelina Bekasiewicz (PSP Belsk Duży) oraz Tatiana Maskiewicz-Iwanowska (PSP Łęczeszyce).
Urząd Gminy w Belsku Dużym