czwartek, 30 marzec 2023
Wspólne kolędowanie w PSP im. St. Fiedorowicza w Lipiu

6 stycznia 2022 roku po rocznej przerwie, w godzinach wieczornych znów w budynku szkoły popłynęły melodie pięknych polskich kolęd i pastorałek.4Uroczystość rozpoczęła Janina Bachowicz – dyrektor szkoły, witając bardzo serdecznie przybyłych gości: Jacka Adamskiego – sekretarza gminy Błędów, ks. proboszcza – Ewarysta Tomasiewicza, rodziców uczniów oraz mieszkańców okolicznych miejscowości.

Tradycyjnie pierwsza część wieczornicy to przedstawienie jasełkowe, które tym razem zostało rozpoczęte „tańcem aniołów” w wykonaniu uczennic klasy pierwszej i drugiej przy pięknej scenerii z piękną choreografią. Jasełka w wykonaniu uczniów klasy I i II zostało wcześniej zaprezentowane społeczności szkolnej podczas tradycyjnej szkolnej wigilii – 17 grudnia 2021 r.
Druga część uroczystości to tradycyjne wspólne kolędowanie, które zostało poprowadzone przez zespół ludzi „Pozytywnie zakręconych”. W repertuarze znalazły się znane i mniej znane polskie kolędy i pastorałki. Jak zwykle największe wrażenia i emocje wywołała polska „Kolęda dla nieobecnych” w wykonaniu Katarzyny Skarzyńksiej.
Po przedstawieniu i wspólnym kolędowaniu  głos zabrał sekretarz gminy Jacek Adamski, który w swoim przemówieniu nawiązał do przeżywania tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia, podziękował i pogratulował organizatorom za kolejne wzniosłe przeżywanie okresu świątecznego, życząc wszystkim dobrego i wolnego od COVIDA 2022 roku.
Dyrektor szkoły dziękuje wszystkim uczestnikom i organizatorom wieczornicy: Paniom: Annie Stokowskiej i Ewelinie Szulczyk za przygotowanie przedstawienia, rodzicom za przygotowanie strojów swoim dzieciom. Zespołowi „Pozytywnie zakręconych”: Annie Witczak, Magdalenie Kuś, Hannie Rybak, Elżbiecie Rupiewicz, Danucie Sokołowskiej, Katarzynie Skarzyńskiej, Małgorzacie Słomka, Panom: Dariuszowi Mamińskiemu i Januszowi Sakowskiemu za przewodzenie w śpiewie, akompaniatorom: Marioli Noga - skrzypce, Arturowi Jeżewskiemu - akordeon oraz Dariuszowi Trójkowskiemu – gitara za piękne melodie. Szczególne podziękowanie dla Dariusza Bachowicza, który nie tylko akompaniował w I i II części, ale czuwał na całością wspólnego kolędowania. Koncert prowadziły uczennice klasy VIII – Maja Skarzyńska i Julia Łukasiewicz, do których również są skierowane słowa podziękowania.

Wspólne kolędowanie w PSP im. St. Fiedorowicza w Lipiu
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów