wtorek, 19 styczeń 2021
Laptopy dla szkół

W dniu 28 sierpnia 2020 r. wójt gminy Błędów przekazał  dyrektorom szkół  podstawowych z terenu gminy laptopy zakupione w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – Program Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.  Zakupione zostało 16 laptopów wraz  z oprogramowaniem.

Laptopy dla szkół
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów