środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Od poniedziałku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędowie biorą udział w warsztatach organizowanych przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego i jej gości. Młodzież uczestniczy w programie Akademia Młodego Obywatela współfinansowanym przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm jutra”.

Celem projektu Akademia Młodego Obywatela im. Jana Karskiego jest kształtowanie postaw młodych ludzi, świadomych swoich praw i obowiązków, a także wartości wielokulturowego dziedzictwa Rzeczypospolitej.

Pragniemy wzbudzić zainteresowanie historią swojej „Małej Ojczyzny” i zachęcić do zaangażowania się w działania na rzecz jej rozwoju. Chcemy zwrócić uwagę młodzieży na bogate dziedzictwo wieloetnicznej Rzeczypospolitej, na ziemiach na których od wieków współistniały różne narodowości, kultury i religie.
Projekt ten  miał być realizowany podczas czterodniowego pobytu w Warszawie, ale COVID-19 pokrzyżował nam plany. Dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice jednak się nie poddali i zmodyfikowano program. Edukatorzy i goście Fundacji przyjechali do szkoły, a część zajęć będzie urozmaicana filmami i lekcją on-line.
Młodzież bierze udział w zajęciach integracyjnych, warsztatach o tematyce: patriotyzm i obywatelstwo, Polak w sieci, dziedzictwo Jana Karskiego.
Muzeum Narodowe z Warszawy przeprowadzi lekcję on line pt. Co mówią obrazy.
Zamiast spotkań z przedstawicielami różnych wyznań w  świątyniach, przygotowany został film o religiach i będzie temu tematowi poświęcony warsztat, na którym młodzież będzie szukała podobieństw i różnic między religiami, oraz  uczyła się szacunku i tolerancji do innych wyznań.
Bardzo dużym przeżyciem będzie spotkanie ze świadkiem historii-panią Krystyną Budnicką, która opowie o swoich i swoich najbliższych losach wojennych.
Młodzież weźmie udział w spotkaniu  dotyczącym edukacji obywatelskiej, porozmawia także o roli i znaczeniu wolontariatu i pozna patrona Fundacji Jana Karskiego.
Uzyska też cenne porady od dziennikarki, jak przeprowadzić wywiad historyczny.
Zadaniem dzieci po warsztatach będzie przeprowadzenie wywiadów z najstarszymi mieszkańcami.
W ramach projektu powstanie zbiór reportaży i wywiadów stworzony  przez  uczniów, które opublikowane będą w formie książkowej.

Jan Karski (Jan Kozielewski; 1914-2000), kurier Podziemnego Państwa Polskiego między władzami konspiracyjnymi w kraju a Rządem RP na Uchodźctwie. Z narażeniem życia przedzierał się przez okupowaną Europę z wiadomościami o sytuacji w Polsce pod niemiecką okupacją. Przed swoja ostatnią misją dwukrotnie przedostał się do warszawskiego getta a następnie do obozu przejściowego w Izbicy Lubelskiej, ostatniego przystanku przed obozem śmierci w Bełżcu. Jako naoczny świadek zagłady Żydów, spotykał się z głowami państw, politykami, kluczowymi organizacjami Alianckimi, próbując ich nakłonić do zdecydowanych działań. W świecie znany jest jako człowiek, który próbował zatrzymać Holokaust. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, polski i amerykański patriota, honorowy obywatel Izraela; kawaler najwyższych odznaczeń Virtuti Militari, Orderu Orła Białego, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i amerykańskiego Prezydenckiego Medalu Wolności. Przez czterdzieści lat kształcił pokolenia młodzieży jako Profesor Uniwersytetu Georgetown. Był autorem książek: „Tajne Państwo-opowieść o polskim podziemiu”, „Wielkie Mocarstwa wobec Polski:1919-1945 od Wersalu do Jałty”.


Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego prowadzi działalność od 2012 roku upowszechniając wartości Emisariusza.  Misją Fundacji jest popularyzacja współczesnego wymiaru dziedzictwa Jana Karskiego, a tym samym potrzeby zachowania najwyższych standardów służby publicznej, obrony praw człowieka i budowania relacji społecznych opartych na tolerancji i otwartości. Fundacja prowadzi działania w trzech obszarach: edukacji obywatelskiej, upamiętniania Jana Karskiego, budowania stosunków i relacji ze środowiskami bliskimi idei patrona.