środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Będę zawsze dbał o dobre imię swojej szkoły,
Wykorzystam w pełni czas przeznaczony na naukę,

Będę szanował rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów,
Będę przestrzegał porządku i czystości w klasie, w szkole i na boisku,
Będę dbał o sprzęt szkolny,
Będę się starał mieć dobre oceny!

Tak, 13 października przyrzekali uczniowie klas pierwszych PSP Błędów w obecności zaproszonych gości, dyrekcji szkoły, rodziców i uczniów. Swoim zachowaniem i wiedzą udowodnili, że są gotowi do przyjęcia w szeregi uczniów naszej szkoły. Pierwszaki popisały się zdolnościami recytatorskimi i muzycznymi. Wszystkim życzymy dużo radości z codziennej podróży w cudowny świat nauki oraz wielu przyjaciół.