poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Ignaców i Oleśnik obszarami badawczymi Projektu Wsparcia Ekologicznej Produkcji Rolnej na Mazowszu.

To innowacyjny projekt, który zakłada opracowanie metod neutralizacji czynników, które mają negatywny wpływ na obniżenie jakości plonów oraz niszczenia walorów ekologicznych i estetycznych szaty roślinnej na terenie Mazowsza. Do przeprowadzenia pomiarów glebowych wyznaczono dwa obszary badawcze znajdujące się na terenie gminy Błędów (powiat grójecki) w miejscowościach Ignaców i Oleśnik. Z każdego z obszarów zebrano 40 próbek gleby w dwóch okresach: wiosną i jesienią, czyli łącznie pozyskano 160 próbek gleby w ciągu roku.
Podczas ostatniej sesji rady gminy Błędów, Marcin Spiralski z Instytutu Lotnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz przybliżył radnym założenia projektu. Podkreślił jednocześnie, że badania te są nowatorskie nie tylko w Polsce, ale również w Europie.

Setki hektarów pod lupą
Od dwóch lat na terenie tych dwóch miejscowości przeprowadzane były badania dotyczące jakości gleb jak i owoców. Odbywały się one w dość nietypowy sposób, ponieważ z nieba, za pomocą drona. W skład konsorcjum naukowego projektu wchodzą następujące instytucje: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa (ILOT), Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach (IO).
Przebadane zostało ok. 300 ha ziemi na terenie dwóch miejscowości, tj. Ignaców oraz Oleśnik. Początkowo zakładano, że będzie to tylko 20ha, jednak z biegiem czasu okazało się, że może to być niewystarczające. Dla wielu może wydawać się to dziwne, że ziemia badana była stricte z nieba. Dzisiejsza technologia jednak potrafi zdziałać cuda. Dodatkowo różne modele matematyczne, pozwalające na stworzenie map, na podstawie których możemy się dowiedzieć co kryje gleba. Przebadanych zostało ok. 500 różnych substancji chemicznych pod względem pestycydów. Sprawdzane również były studnie, wody i osady denne, aby mieć wiedzę na temat wód gruntowych. Wyniki będzie można sprawdzić na stronie wepr.pl

Zminimalizować szkodliwe pozostałości
Ponadto, wykonano zobrazowania fotolotnicze obszaru gminy Błędów o powierzchni 260 ha z wykorzystaniem Bezzałogowego Statku Latającego. W projekcie wykorzystano je m.in. do stworzenia mapy skażenia gleby.
– Chcemy się dowiedzieć, co mamy w glebach – mówi Sławomir Rzeźnicki, prezes zarządu Klastra „Polska Natura”. – Przez ponad sto lat różne substancje były nanoszone do gleb. Chcemy zostawić ją w lepszym stanie, niżeli dostaliśmy od naszych ojców.
Dzięki tym specjalistycznym i skomplikowanym badaniom, ma powstać w przyszłości specjalny program. Co to oznacza dla zwykłego mieszkańca gminy Błędów? To, że będzie mógł sam, w łatwy i dostępny sposób sprawdzić czy w jego owocach jak i glebie znajdują się różne pestycydy i zanieczyszczenia. Dodatkowo, jeżeli owoc rolnika będzie wysokiej jakości, to jest szansa na ubieganie się o specjalne certyfikaty, dzięki którym z kolei otwierają się nowe rynki sprzedaży. Co więcej, na podstawie badań Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach opracuje zalecenia, aby zminimalizować pozostałości szkodliwych substancji.
Projekt realizowany jest przy zadeklarowanym wsparciu Gminy Błędów oraz Klastra „Polska Natura”. Projekt finansowany jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.       

MN, POK