piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Zakończono inwestycje w ramach MIAS Mazowsze 2020. Pozyskaliśmy 60 000 złotych.

29 czerwca wójt gminy Błędów podpisał sześć umów z Województwem Mazowieckim na udzielenie pomocy finansowej  ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) MAZOWSZE 2020.
W  ramach tego działania udało się zrealizować sześć inwestycji. Wybudowano kontener gospodarczy we wsi Dańków, plac zabaw we wsi Jadwigów, ułożono chodnik we wsi Trzylatków Duży, zagospodarowano plac przy ujęciu wody we wsi Głudna, wykonano remont w dwóch świetlicach wiejskich znajdujących się w budynkach OSP: Lipiu i Wilkowie. Na każdą z tych inwestycji uzyskano pomoc finansową  10 tys. zł czyli łącznie do gminy trafiło 60 tys. Aby uzyskać maksymalne dofinansowanie, każde z zadań musiało opiewać na minimum 20 tys. zł. Pozostałe koszty pokrył budżet gminy (w tym częściowo z funduszy sołeckich). Termin wykonania tych inwestycji był  bardzo krótki. Od  1 lipca do 30 września 2020 zostały opracowane dokumentacje, zgłoszenia budów, wybrani wykonawcy robót, odebrano i rozliczono roboty oraz złożona została dokumentacja rozliczeniowa do Urzędu Marszałkowskiego. Prace  przebiegły tak sprawnie, ponieważ w cały proces zaangażowali się sołtysi wsi i strażacy z miejscowości, w których prowadzone były inwestycje.