piątek, 27 listopad 2020
Dotacja na zakup sprzętu

9 października w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowie  został oficjalnie przekazany strażakom sprzęt zakupiony z programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Chynów”.

Sprzęt o wartości 20 007,84 zł został sfinansowany przez WFOŚiGW w kwocie   14 999,88 oraz gminę Chynów 5007,96. Uroczystego przekazania dokonał wójt gminy Chynów pan Tadeusz Zakrzewski. Koordynatorem projektu jest Mateusz Grochal.
Zakupiono następujący sprzęt: Wąż tłoczny W-75 10 sztuk, W – 52 10 szt. Prądownice Rosenbauer Rb 101 2 sztuki, rozdzielacz kulowy 2 szt. Hełmy z latarkami 4 sztuki i 2 pary butów strażackich.  
Zakupiony sprzęt przyczyni się do poprawy gotowości bojowej OSP Chynów

Dotacja na zakup sprzętu
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów