piątek, 08 grudzień 2023
Strażnica OSP w Chynowie z nowymi drzwiami garażowymi

W ramach programu „Mazowieckie Strażnice – OSP 2023” Gmina Chynów pozyskała dotację w kwocie 40 tys. zł na remont strażnicy OSP w Chynowie.

W jednostce zamontowano nowoczesne, stalowe bramy segmentowe z automatycznym napędem, które zapewnią bardzo dobrą termoizolację oraz podnoszą komfort użytkowania. Wykonanie remontu w znaczący sposób wpłynie na poprawę warunków do przechowywania i utrzymania sprzętu specjalistycznego oraz samochodów pożarniczych jakim jednostka dysponuje. Wykonane prace, poprawiają również warunki pracy samych strażaków-ochotników.
Inwestycja wpłynie również na zmniejszenie kosztów ogrzewania i straty ciepła w garażu, a zarazem wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Strażnica OSP w Chynowie z nowymi drzwiami garażowymi
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów