piątek, 08 grudzień 2023
Gmina Chynów inwestuje w poprawę  gospodarki wodno-ściekowej

Wójt Gminy Chynów podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Watraszewie i Drwalewie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Drwalew”.

– Modernizacja istniejących ujęć wody oraz budowa kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej stanowią jedne z priorytetowych zadań inwestycyjnych w naszej gminie.  Wszystkie zadania mają na celu stabilny rozwój gminy oraz poprawę jakości życia jej mieszkańców – podkreśla Tadeusz Zakrzewski, wójt gminy.
Samorząd podjął pierwsze kroki do modernizacji stacji uzdatniania wody w Watraszewie i Drwalewie. Działające tam bowiem systemy uzdatniania wody są bardzo wysłużone. Dzięki tej inwestycji poprawi się jakość dostarczanej mieszkańcom wody. Zwiększy się też wydajność stacji. Zostanie również wybudowany odcinek kanalizacji sanitarnej w Drwalewie.
Dofinansowanie w kwocie 3.346.273,00 zł uzyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Gmina Chynów inwestuje w poprawę gospodarki wodno-ściekowej
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów