poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z EKOLOGIĄ NA TY” pod honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
W ramach realizacji projektu dzieci będą wykonywać kolejne zadania z poszczególnych modułów związanych z ekologią i ochroną środowiska.

Uczniowie klas młodszych dowiedzieli się o warstwowej  budowie lasu, poznali rośliny, zwierzęta żyjące w poszczególnych warstwach lasu. W ramach projektu „ Z ekologią na ty” wykonali makietę lasu. Natomiast klasa IV i V wykonała własne miniaturowe lasy zamknięte w szkle. W dużych naczyniach odtwarzali naturalne środowisko leśne, umieszczając w nich ziemię, kamyki, szyszki oraz różnego rodzaju rośliny. Z ogromnym zaangażowaniem tworzyli własne mini ekosystemy. Kreatywność uczniów przerosła wszelkie oczekiwania.
Następnym zadaniem wykonanym w ramach projektu jest wykonanie obiegu wody w przyrodzie.  

Dzięki udziale w programie uczniowie rozwiną wiedzę o elementach środowiska przyrodniczego i ekologicznego.