poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

3 października dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą: ,,Przebudowa drogi gminnej 160340W Krześniaków-Piechocin-Franciszków”.

Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na odcinku o długości 1100 mb w miejscowości Budziszynek Kolonia. Koszt całkowity zrealizowanej inwestycji wyniósł 1 142 001,03 zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 350 000 zł.
Inwestycja wpłynie na poprawę komfortu życia lokalnej społeczności oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.