wtorek, 31 styczeń 2023
Jasieniec

Sołectwo Stefanków zajęło 1. miejsce w konkursie na Najlepszą Inicjatywę na Mazowszu w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022, w kategorii „Bezpieczne i przyjazne sołectwo”!

Jasieniec

W ostatnich dniach nastąpiło otwarcie kompleksowo wyremontowanego, niemal 1,5-kilometrowego odcinka drogi gminnej w miejscowościach Justynówka i Tworki.

Jasieniec

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez gminę Jasieniec ze środków Samorządu Mazowieckiego, w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022”, dokonano kompleksowej modernizacji części dachu na strażnicy OSP Gośniewice.

Jasieniec

Kolejne inwestycje drogowe w gminie zrealizowane. W ostatnim czasie wykonaliśmy modernizacje dwóch ulic dojazdowych do gruntów rolnych, w m. Wierzchowina oraz Turowice.

Jasieniec

Wójt Marta Cytryńska wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Jasieniec Marcinem Manowieckim, radnym Radosławem Dąbrowskim, sołtysem sołectwa Stefanków Mirosławem Matlińskim, przedstawicielami Urzędu Gminy Jasieniec oraz licznie przybyłymi mieszkańcami, dokonali wstępnego otwarcia zrealizowanej przez gminę inwestycji, współfinansowanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) 2022 „Mazowsze dla sołectw”.