czwartek, 30 marzec 2023
Jasieniec

Koło Gospodyń w Boglewicach najlepsze w Polsce! Panie, reprezentujące gminę Jasieniec, zajęły 1. miejsce w konkursie „Tradycyjne przetwory i potrawy z gęsiny”, zorganizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Jasieniec

Gmina Jasieniec udzieliła wsparcia finansowego, w wysokości 16 tys. zł na zadanie publiczne pn. „Ratownictwo i ochrona ludności” dla OSP Boglewice, OSP Gośniewice i OSP Zbrosza Duża. Co więcej, na zakup nowego, specjalistycznego sprzętu zostały zdobyte środki zewnętrzne – łącznie 46 tys. zł.

Jasieniec

W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem w skali ogólnopolskiej, dla większego bezpieczeństwa i komfortu obsługi mieszkańców, zakupiliśmy oraz ustawiliśmy przed Urzędem Gminy Jasieniec specjalny namiot z herbem i logotypem gminy.

Jasieniec

W gminie Jasieniec trwa realizacja zainicjowanego przez wójt Martę Cytryńską programu „Złota rączka dla seniora”, koordynowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Dzięki tej inicjatywie na praktyczną, bezpłatną pomoc mogą liczyć głównie samotne osoby starsze.

Jasieniec

Dzięki niedawno pozyskanej dotacji oraz wsparciu ze strony gminy Jasieniec, kolejny nowoczesny sprzęt trafia do strażaków. Tym razem do Ochotniczej Straży Pożarnej w Gośniewicach.