czwartek, 30 marzec 2023
Ruszają budowy Klubu Dziecięcego oraz syntetycznego boiska piłkarskiego w Jasieńcu!

Wójt Marta Cytryńska podpisała umowy dotyczące budowy Klubu Dziecięcego oraz syntetycznego boiska piłkarskiego w Jasieńcu. Wykonawcą Klubu została wybrana, w ramach ogłoszonego przez gminę Jasieniec postępowania przetargowego, firma Centrum Usług Budowlanych Bożena Kostrzewska. Boisko wybuduje natomiast wyłonione w tym samym trybie przedsiębiorstwo RAD-BUD Wiesław Radziejowski.

Klub Dziecięcy to żłobek w wersji uproszczonej, do którego gmina będzie, już od 2021r. przyjmować maluchy, które ukończyły 1. rok życia. Zadanie to (wraz z wyposażeniem placówki) będzie zrealizowane dzięki zdobytemu przez nas z dofinansowaniu z rządowego programu Maluch+, w wysokości 80% kosztów.
Na tą ważną i długo oczekiwaną w naszej gminie inwestycję zdobyliśmy ok. pół miliona złotych dotacji, przy wkładzie własnym na relatywnie niskim poziomie, wynoszącym ok. 100 tys. zł. Dzięki temu już wkrótce będziemy mogli w praktyce cieszyć się licznymi, pozytywnymi aspektami, wynikającymi z realizacji tego perspektywicznego przedsięwzięcia.
Budowa syntetycznego boiska piłkarskiego w Jasieńcu to kolejna z bardzo długo oczekiwanych przez wielu mieszkańców inwestycji. Ze względu na sytuację budżetową gminy, została zaplanowana na lata 2020-2021 (połowę kosztów poniesie gmina, połowa to pozyskana dotacja z Ministerstwa Sportu). Poprzetargowa wartość całkowita przedsięwzięcia to ok. 1 mln zł. Pierwszy etap zadania zakończy się jeszcze w tym roku!
Boiska piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej (typu “Orlik”) są niezwykle pożytecznymi obiektami z punku widzenia rozwoju dzieci i młodzieży. Skupiają uwagę na sporcie, a nie na innych, niekoniecznie pozytywnych zainteresowaniach. Stają się nowymi centrami integracji, spotkań, aktywności, miejscami wokół których tętni gminne życie. Nie mówiąc już o tym, że są idealnymi obiektami do efektywnego ćwiczenia, od najmłodszych lat, niezbędnej techniki gry w piłkę nożną.
Szymon Woźniak

Ruszają budowy Klubu Dziecięcego oraz syntetycznego boiska piłkarskiego w Jasieńcu!
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów